VVD Westland bezorgd over laag VWO advies Westlandse basisschoolleerlingen

VVD Westland

VVD Westland bezorgd over laag VWO advies Westlandse basisschoolleerlingen

Westland 17.03.2016 - In het AD van dinsdag 15 maart jl. staat vermeld dat in Westland slechts 12,87 procent van de basisschoolleerlingen

het afgelopen jaar een VWO advies kregen en dat een vergelijkbaar laag aantal een HAVO/VWO advies kreeg.

Westland zit hiermee ruim onder het landelijk gemiddelde van 18% vwo schooladvies en scoort hiermee het allerlaagst in de hele regio.

Volgens de heer Van Dalen, bestuurder van de ISW scholengroep zou dit komen omdat in het Westland van oudsher veel mensen wonen uit een lagere sociale klasse. Verder stelt hij dat 75% van de gegeven adviezen zou kloppen. Voorts zouden in Westland door basisscholen – in vergelijking met andere scholen in de regio - de adviezen veel voorzichtiger zijn dan in de rest van de regio.

Bekend is dat dit probleem al tientallen jaren speelt.

Uit onze achterban vernemen wij dezelfde geluiden, te weten dat het opvallend is dat kinderen op basisscholen in het Westland significant lagere adviezen krijgen dan vergelijkbare kinderen die wonen in bijvoorbeeld Den Haag.

De fractie van VVD Westland baart dit al enige tijd grote zorgen en heeft dit probleem ook afgelopen maandag 14 maart in de commissie maatschappelijke omgeving aan de orde gesteld.

Voor een goede economische toekomst van Westland is het noodzakelijk dat er voldoende hoger opgeleide Westlandse jongeren zijn en dat er dus meer Westlandse kinderen doorstromen naar VWO en HAVO.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college met de fractie VVD Westland van mening dat dit een zorgelijk probleem is? Zo ja, ziet u mogelijkheden daar als gemeente nu wat aan te doen?

2. Is het college het met de fractie VVD Westland eens dat voor een goede economische toekomst van Westland er voldoende hoger opgeleiden moeten zijn en er dus ook meer Westlandse kinderen naar VWO en HAVO zullen moeten doorstromen? I

3. Kan het college aangeven wat zij vindt van de oorzaken zoals die in voornoemd artikel genoemd zijn?

4. Er wordt gesteld dat 75% van de in Westland gegeven adviezen zou kloppen. Kan het college aangeven of en in hoeverre dit percentage verschilt van de rest in de regio?

5. Ook wordt gesteld dat Westlandse scholen veel voorzichtiger adviseren dan in de rest van de regio. Herkent het college dit gegeven en zo ja, vindt hij dat dit een goede ontwikkeling is gelet op het feit dat Westland het allerlaagst scoort in de hele regio voor wat betreft VWO en HAVO/VWO advies?

6. Hoe staat het college tegenover het plan van de fractie VVD Westland dat er een Taskforce wordt ingesteld die een onafhankelijk onderzoek laat verrichten naar de oorzaken zoals gesteld in voornoemd artikel en naar mogelijke andere oorzaken?

In dat onderzoek zouden dan tevens oplossingsrichtingen moeten worden aangegeven die vervolgens middels een stappenplan uitgevoerd zouden kunnen worden. VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,

Geraldine van der Knaap

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info