Westland Verstandig krijgt medestanders in handhavingvisie buitengebied

Advertorial

Westland Verstandig krijgt medestanders in handhavingvisie buitengebied

Westland 15.12.2019 - Westland Verstandig krijgt -na jarenlange tegenwerking - eindelijk politieke medestanders als het gaat om handhaving buitengebied en een gezonde visie op de Westlandse tuinbouw.

Al jaren verspilt het College van CDA, VVD, LPF, CU/SGP jaarlijks ongeveer 800.000 euro 's aan onzinnige en onnuttige handhaving in het buitengebied van Westland. 1000 bijna willekeurige handhavingszaken, die de glasreconstructie ook niet op gang brachten. Wel heel veel verdrietige inwoners in vaak zeer schrijnende kwesties die zich ten onrechte gepakt voelden door de gemeente. Dit leidde er weer toe dat nadat bijvoorbeeld de druivenranken uit de hobbykas verwijderd waren, het kasje ook niet uit principe werd verkocht.

Ook de meer dan botte benadering vanuit de gemeente deed veel Westlanders enorm veel pijn. Heel veel ongelijke behandeling. De "achterkamertjes" deden duidelijk hun werk. De rol van de glastuinbouwdeskundige van de Gemeente VCO, met duidelijk haar eigen agenda en belangen, is vaak vreemd te noemen. Daarbij de nooit echt beantwoorde vraag waarom wel "de kleintjes" aanpakken en de grote inbreukmakers ofwel ontziend ofwel van goud omringde regelingen voorzien. De meerderheid van de Raad ondersteunde dit foute en tot niets leidende beleid van het College en volgde Westland Verstandig niet.

In de zomer van 2018 bracht het bureau Berenschot op verzoek van het College een rapport, omdat ook het College inzag dat nul resultaat geboekt werd met al jaren handhaven, procederen en heel veel geld uitgeven. Het advies van Berenschot was duidelijk: stoppen met handhaven op de wijze zoals het college en meerderheid van de Raad dat tot dan toe deed: in situaties die al voor 2004 bestonden niet meer handhaven en alleen handhaven als er concrete reconstructieplannen voorliggen, die ook op korte termijn uitgevoerd gaan worden. Daarnaast alleen handhaven in tuinbouwgebieden waar uberhaupt reconstructie speelt. Ondanks diverse acties van Westland Verstandig ondernamen het College en meerderheid Raad nog steeds niets. Beloofd werd met aangepast beleid te komen. In de handhaving veranderde tot nog toe niets.

Nog steeds worden nieuwe zaken opgestart. Of het nauw ging om de ontruiming van een al meer dan 20 jaar geleden afgesplitste bedrijfswoning bewoond door 2 krasse 80 plussers of om het weghalen van een groot aantal bomen staande op de tuinbouwbestemming, het College dramde en raasde voort. Daar het College niets ondernam met het Berenschotrapport zullen GBW en Westland Verstandig volgende week een initiatiefvoorstel aan de Raad en College doen om bij de handhaving het Berenschot advies als uitgangspunt te gaan gebruiken. Ook zal ander beleid worden voorgesteld voor de agrarische woningen zonder bedrijf die in of nabij grotere wegen staan. Die kunnen vaak zonder echt de tuinbouw te schaden beter een andere bestemming krijgen. Het lijkt er op dat nu ook een deel van de rest van de politiek zich begint af te vragen of handhaving wel nuttig en zinvol is.

Vorige week gaf de burgemeester in het AD aan dat de oppervlakte van de glastuinbouw niet langer meer heilig is en dat niet vastgehouden moet worden aan de huidige oppervlakte. We nemen aan dat hij daarmee het standpunt van het college verwoord. Dat is al jaren ook het standpunt van Westland Verstandig. Door slimmer, effectiever en innovatiever te werken zal de toegevoegde waarde van de tuinbouw in Westland toenemen en ruimschoots opwegen tegen vierkante meter verlies. Wonen, bedrijven, toerisme, werken, wegen etc hebben ook (extra) ruimte nodig en wil de tuinbouw in Westland op termijn kunnen blijven dan zal ook voor andere zaken voldoende ruimte moeten zijn. Alleen al de cijfers zijn belangrijk : 5000 ha glastuinbouwbestemming, ca 1250 ha goed en modern glas en ca 1200 ha oude kassen Met name de laatste categorie kan zonder Westlandse tuinbouw te schaden transformeren en meer opleveren.

Ook het CDA lijkt voor de handhaving haar standpunt bij te stellen. Immers vorige week vrijdag kwam ze met een rondvraag over een kwestie die Westland Verstandig al vele malen had opgevoerd om de onzinnigheid van de handhaving aan te tonen. We deden dat al in de beginfase van de betreffende zaak. Er zouden een 20 tal bomen weggehaald moeten worden rond een perceel weiland dat de tuinbouwbestemming had. Ook na de uitspraak van de rechter vroegen we het college of op deze wijze omgaan met gemeenschapsgeld wel wenselijk was. Nu nadat alle kosten gemaakt zijn komt ook het CDA in actie. Gelukkig beter laat dan nooit.

Het CDA meent :" ...en dat zulk handhaven zeker niet op begrip kan rekenen bij de eigenaren, maar ook niet bij de gemiddelde Westlander. We maken als gemeente heel veel onnodige kosten, die we door beter nadenken en meer coulance kunnen vermijden en er zijn nog veel van dit soort gevallen". Correcte benadering. Dit geeft Westland Verstandig al jaren aan over praktisch alle handhavingszaken, want daar geldt dat steeds voor. Westland Verstandig hoopt vurig dat 2020 het jaar van de inkeer wordt en we de aan handhaving te verspillen euro's kunnen inzetten voor andere doelen en ook dat het college onze inwoners niet langer meer bestookt met dreigementen en dwangsommen.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Het terugdraaien van enkele oude zaken, zoals terugkeer alpacas in Poeldijk zou natuurlijk ook behoren te gebeuren! Daar pleit Westland Verstandig dan zeker voor.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial

Terrein medewerker tomatenkwekerij Meer info - Manager transport & techniek Meer info - Machine operator Meer info - Label en sticker medewerker AGF Meer info - Junior accountmanager irrigatietechniek Meer info - Servicemonteur scherming Meer info - Coördinator binnenkomst Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Warehouse manager AGF Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Coördinator Binnenkomst Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Terrein Medewerker Tomatenkwekerij Westland Meer info - Label en Sticker Medewerker AGF Westland Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Paasspeurtocht in het Staelduinsebos gaat niet door Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Servicemonteur Scherming Westland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Klimaat Engineer Westland Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - Vestigingen Bibliotheek Westland gesloten Meer info - Inloophuis Carma sluit tijdelijk de deuren vanwege coronavirus Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Assistent Bedrijfsleider Plantenkwekerij Westland Meer info - Monteur Kassenbouw (Inter)nationaal Meer info - Teeltmedewerker Planten Westland Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Werkvoorbereider Scherminstallaties Westland Meer info - Schermingsmonteur Internationaal Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Teeltmedewerker Plantenkwekerij Westland Meer info - Tweedehands winkel in het Haags Dierencentrum Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - Cursus Teleflora op 30 maart Meer info - Jr. Logistiek Commercieel Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Assistent Teamleider Ompak AGF Westland Meer info - Financieel Medewerker Westland Meer info