Westland Verstandig: Manege De Dijkgraaf op korte termijn verplaatsen

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig: Manege De Dijkgraaf op korte termijn verplaatsen

Monster 19.02.2016 - Bekend is dat manege De Dijkgraaf moet verhuizen en niet kan blijven op het perceel aan de Plaats Langeveld. Het gebruik was tijdelijk

en op termijn zou toch verplaatsing moeten geschieden. De Dijkgraaf wil nu elders in Westland haar bedrijf voortzetten. Een aantal locaties zijn al genoemd, maar die vallen dan weer af vanwege de duurzaam glastuinbouwbestemming.

Westland Verstandig vindt dat als er voldoende draagvlak in de omgeving is en een perceel niet echt belangrijk is voor de glastuinbouw, De Dijkgraaf zich daarop moet kunnen vestigen. Dat betekent dat het College soepel moet omgaan met de bestemmingsplanvoorschriften. Overigens vindt ook de Provincie dat verdere versoepeling van de duurzaam glastuinbouwbestemming moet plaatsvinden.

Recentelijk heeft de gemeente nog ingestemd met een uitbreiding van Rijk Zwaan op een duurzaam glastuinbouw perceel en zijn een aantal andere voorbeelden in Westland bekend waar duurzaam glastuinbouw moest wijken voor een andersoortige betere bestemming. Ook voor De Dijkgraaf dient dat te geschieden.

Het is om die reden dat Westland Verstandig bij de komende raadsvergadering op 1 maart a.s. een motie indient om dat te bewerkstelligen. De tekst van de motie wordt bijgevoegd.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

---------------------

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde inz. hervestiging Paardencentrum De Dijkgraaf in Westland

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016

In aanmerking nemende:

dat De Dijkgraaf op haar huidige locatie niet verder haar bedrijf kan exploiteren;

dat op korte termijn dan ook een verhuizing dient te geschieden, welke verhuizing overigens toch al zou moeten gebeuren nu de betreffende gronden een woonbestemming gaan krijgen op termijn;

dat De Dijkgraaf nu al een aantal keren gestuit is op het probleem dat zij zich alleen maar kan vestigen op een perceel dat bestemd is voor duurzaam glastuinbouw;

dat de Raad van oordeel is dat vanwege het belang van De Dijkgraaf voor Westland en ook het belang van de recreatieve functie voor Westland, de duurzaam glastuinbouwbestemming dient te wijken;

dat recent dat ook nog in een aantal andere gevallen gebeurd is zonder dat dit tot noemenswaardige problemen heeft geleid

Spreekt uit:

Het College ruimhartig dient om te gaan met de duurzaam glastuinbouwbestemming van een perceel voor hervestiging van De Dijkgraaf en, mits er voldoende draagvlak in de directe omgeving is, het College in ieder geval op dat punt geen zwaarwegende eisen dient te stellen tenzij de glastuinbouwbelangen voor het gebied waarin het perceel gelegen is dermate groot zijn dat ieder ander gebruik daarvoor dient te wijken.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Advertorial

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info