WV; College wil doorgaan met vermindering Wmo bij 1.700 huishoudens

Advertorial

WV; College wil doorgaan met vermindering Wmo bij 1.700 huishoudens

Westland 05.09.2019 - Inmiddels verscheen gisteravond het Radarrapport en CDA-wethouder Vreugdenhil verklaarde direct -we kenden het rapport niet eens-

dat hij doorgaat op de in januari ingeslagen weg van afschatting aantal huishoudelijke uren in Westland.

€ 700.000,-- extra kosten, bovenop hetgeen al begroot was, een op alleen maar een theoretische benadering gebaseerd rapport waarvan de conclusie in strijd is met de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over Enschede (klant heeft recht op een aantal uren en de klant dient dat ook te weten) en een rapport waaruit geen enkele empathie blijkt en enkel naar het doel toe geschreven werd en tenslotte tal van feitelijke onjuistheden bevat.

College ontkent kaalslag in Westlandse thuishulp

1.700 huishoudens waarvan ca. 1.100 met inwoners boven de 76 jaar oud, worden verder in onzekerheid gestort. Ineens wordt door de gemeente op een door haarzelf te bepalen wijze ingeschat "de eigen kracht" van de inwoner, maar ook de mogelijke inzet van het "eigen netwerk". Tot nog toe hebben de inwoners weinig gemerkt van de voorwaarde dat het resultaat wordt gerealiseerd in overleg tussen gemeente, aanbieder en klant. Meer is sprake van een dwingend dictaat vanuit de gemeente en de aanbieder. Voor beiden zijn de euro’s leidend. Eerst de gemeente die beknibbelt en daarna de zorgaanbieder die nog een keer met het minder ontvangen geld een bezuinigingsslag maakt omdat het doel -een schoon en leefbaar huis- dermate vaag is dat er best wel wat "met uren geschoven" kan worden. Dit meldt het rapport en de CDA-wethouder Vreugdenhil niet.

Daarnaast bepaalt de gemeente eenzijdig wat een inwoner nodig heeft om "een schoon en leefbaar huis" te krijgen. Dit is niet alleen betutteling, maar wel degelijk gericht op structureel minder uren en dus een ordinaire bezuiniging. Dit laatste wordt trouwens grotendeels weer ongedaan gemaakt door de veel hogere kosten, die ook door het College worden bevestigd. Dus in plaats van handjes aan het bed gaat het geld naar extra ambtenaren, externe adviseurs etc.

Voorts wordt de uitvoering neergelegd bij de aanbieders, zoals Tzorg, die natuurlijk weer een eigen commercieel belang hebben bij een zo gering mogelijke inspanning per inwoner. Zie de jaarcijfers van Tzorg en de behaalde winsten en uitkeringen aan aandeelhouders. Ook wordt volstrekt voorbij gegaan aan de alarmerende geluiden van de werknemers van bijvoorbeeld Tzorg dat ook zij niet kunnen werken met minder uren per huishouden. Zij zien als geen ander welke problemen hun klanten hebben, zij kunnen tijdens hun werk iets aan de vereenzaming doen, zij zijn vaak vraagbaken en kunnen zaken constateren. Dat alles is niet meer mogelijk door dit beleid. Ook dat vermeldt het rapport en de wethouder niet. Ook niet dat inwoners steeds langer op zichzelf moeten blijven wonen, maar nu gedwongen genoegen moeten nemen met minder hulp. Dat is vragen om problemen bij vaak kwetsbare inwoners. 

Hoe slecht kan een CDA-wethouder bezig zijn. Inmiddels zijn al een groot aantal gemeenten afgestapt van het nieuwe systeem: het werkte niet en de betrokken inwoners, vaak hoogbejaarden, werden er erg verdrietig van. Blijkbaar wil deze wethouder zijn zin doordrijven. Slechte zaak uiteraard. Bij de komende commissievergadering zal dit aan de orde gesteld worden door de fractie van Westland Verstandig. Ook zal een motie en mogelijk initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van eind september door onze fractie worden ingediend. Dit volstrekt verkeerd beleid moet stoppen! 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info