WV; vraagtekens rondom handtekening bouwcontract nieuwe gemeentehuizen

Advertorial Westland Verstandig

WV; vraagtekens rondom handtekening bouwcontract nieuwe gemeentehuizen

Westland 28.09.2015 - Vier keer, sedert 24 augustus 2015, heeft de fractie van Westland Verstandig gevraagd de beschikking te krijgen over het in theater

De Naald ondertekende gunningscontract voor de 2 halve gemeentehuizen. Vorige donderdag werd dan "het contract" digitaal verstrekt, zij het met de opmerking dat het niet op internet mocht worden geplaatst en de raadsleden prudent er mee om moesten gaan. Op zich al vreemd. Curieus en politiek onaanvaardbaar is het te moeten constateren dat niet de ondertekende overeenkomst is "vrijgegeven" maar blijkbaar iets anders.

Bij de commissievergadering van morgen stelt Westland Verstandig een uitvoerige rondvraag. In de overeenkomst ontbreken alle financiële, technische en organisatorische gegevens. Sprake is van een “gecorrumpeerd” document. Eigenlijk ontbreekt alles en ligt er slechts een algemeen modelcontract. Ook ontbreken praktisch alle bijlagen, althans deze zijn blanco en zijn er blijkbaar nog helemaal niet. Het toppunt is dat de handtekeningen ontbreken.

Desgevraagd deelde de wethouder vrijdag jl. telefonisch mede dat die geheim waren. Zelf was de fractie aanwezig bij de openbare ondertekening (zie foto). Wat is daar dan ondertekend? Wethouder Meijer en het College gedragen zich onbehoorlijk door te doen alsof een contract verstrekt wordt, maar in feite alleen maar standaardteksten uit het model geven. Ook door te verbieden om dit inhoudsloze stuk te verspreiden.

De Raad wordt gewoon bewust in de tang en "in het ootje "genomen. Kafka-toestanden. Ongetwijfeld zal de rest van de Raad dit ook weer slikken en blijkbaar vertrouwt het College daar volledig op.

Waarom deze geheimzinnigheid?

Is dat ook de reden dat pas in het voorjaar 2016 de vergunningsaanvragen gedaan worden en dat tot die tijd over belangrijke bepalingen nog onderhandeld moet worden? Hoe lang kan dit College op deze wijze doorgaan door de Raad stelselmatig niet te informeren over belangrijke zaken.

Westland Verstandig zal voor transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid van het gemeentebestuur blijven strijden. Daar is nu natuurlijk geen sprake van. Het gemeentehuizencontract is weer het zoveelste voorbeeld. De burgers hebben recht om te weten wat er aan de hand is, toch ......

Bijgevoegd wordt de rondvraag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial

----------------------------

Rondvraag commissievergadering Ruimte van 29 september 2015

 

“Knippen en plakken” in de overeenkomst twee halve gemeentehuizen?

1.       Wat betekent het dat u aangeeft in het memo van 24 september 2015 de overeenkomst “prudent en niet op internet te plaatsen”; Openbaar/niet openbaar; geheim/niet geheim/tot wanneer? Tot 25 jaar na oplevering? Wat mogen derden niet weten van de tekst die voor 99% gewoon de standaard tekst bevat en voor de rest gefileerd is van alle gegevens die eventueel wel belangrijk zijn.

2.       De 220 pagina’s die u digitaal verstrekt aan de Raad zou de complete overeenkomst moeten zijn die op 24 augustus 2015 in theater De Naald ondertekend hebt. Klopt dat?

3.       Wat betekent de tekst op de overeenkomst: “Versie contract close d.d. 24 augustus 2015”? Bij de partijen in de aanhef van de overeenkomst is er niets ingevuld. Wat betekent dat? Klopt het dat het niet ingevuld is?

4.       Het financiële deel is in de bijlage geregeld. Klopt het dat al die bijlagen blanco zijn? Waarom is dat gedaan? Bent u het met onze fractie eens dat nu enkel de standaard clausules die al in het algemeen model DBFMO-overeenkomsten zijn opgenomen, beschikbaar gesteld zijn? Wat is het nut hiervan? Probeert u de schijn op te wekken dat u stukken geeft die ertoe doen, terwijl u in feite weer alles achterhoudt? Waarom? Wat probeert u te verbergen?

5.       De omgevingsvergunningsaanvragen komen pas in het eerste kwartaal 2016 en u zou nog verdere verfijningen aanbrengen in de afspraken die gemaakt zijn. Wat bent u nu nog aan het doen met de Groene Schakel? Betekent dat dat alles wat niet ingevuld is nog gewijzigd kan worden?

6.       Waarom ontbreken de handtekeningen onder de door u afgegeven exemplaren? Navraag wees uit dat dat met opzet nu niet aan de Raad verstrekt is. Waarom? U hebt toch in het openbaar getekend en het zou toch goed zijn om de handtekeningen onder het stuk wat destijds getekend is mee te leveren en ook het complete stuk aan te leveren? Bij de ondertekening in het openbaar hebt u toch aangegeven dat er sprake is van een contract en dat dat contract ook algemeen toegankelijk moet zijn? Juist of niet juist?

7.       Kan het zijn dat de overeenkomst die nu door u is afgegeven afwijkt van het op 24 augustus 2015 getekende exemplaar?

8.       Bent u bereid om volledige kopie af te geven van het op 24 augustus 2015 getekende exemplaar? Is er wel een contract getekend op 24 augustus en was dit wel het DBFMO-contract?

9.       Onder meer ontbreken:

-        praktisch alle bijlagen bij de overeenkomst;

-        de datum in 3.2 over de financial close;

-        de datum in 3.3;

-        bedrag garantie in 3.4;

-        tijdseenheid in 4.1;

-        data in 4.2;

-        bedrag in 4.6;

-        data in 7.2;

-        bedragen in 7.3;

-        bedragen in 12.3;

-        alle tekst in 14.1;

-        de Westlandse onderaannemers in 16.1;

-        de tekst van 18.8 lid 1;

-        bedragen in 20.2;

-        teksten in 22.4;

-        bijlage 2 is ontdaan van teksten en bedragen;

-        alle bedragen in tabel 2 van bijlage 2;

-        alle bijlagen bevatten geen tekst behalve als het standaard teksten

zijn;

Zo kan ik nog wel even doorgaan. De vraag is nu: Zijn de ontbrekende gegevens er niet of zijn deze met opzet weggehaald, met andere woorden is er geknipt en geplakt en waarom worden deze niet aan de  Raad verstrekt? In alle gevallen worden de regels van openheid en transparantie met voeten getreden. Vindt u dat een GemeenteBelang Westland-wethouder waardig gedrag? Vindt u niet dat het College de Raad, zeker bij dit soort aangelegenheden en waar zelfs in het openbaar stukken zijn ondertekend, compleet dient te informeren eventueel onder oplegging van geheimhouding voor bepaalde passages of delen en dat over die geheimhouding dan discussie in de Raad moet plaatsvinden en niet dat het College eigenmachtig besluit informatie achter te houden?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info