Aanvullende informatie over brand Poeldijk

Gemeente Westland

Aanvullende informatie over brand Poeldijk

Westland 13.05.2014 - Omdat rook altijd schadelijke stoffen bevat heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de brand in Poeldijk van 5 mei.

Uit dit onderzoek is gebleken dat stoffen die als gevolg van de rookontwikkeling bij de grote brand in Poeldijk op 4 mei 2014 zijn vrijgekomen geen extra risico’s voor mensen of spelende kinderen opleveren. Op de locaties waar monsters zijn genomen is wel een licht verhoogd gehalte dioxine in het gras gemeten. Daarom geeft GGD Haaglanden een aantal aanvullende adviezen.

Vraag en antwoord

Wat zijn dioxinen?

Dioxinen zijn ingewikkelde chemische stoffen. Er bestaan een paar honderd verschillende dioxinen en dioxineachtige stoffen. In zeer kleine hoeveelheden komen ze overal voor. Ze ontstaan onder andere bij verbranding. Dioxinen zitten in rook en in as, bijvoorbeeld in de rook en as van sigaretten en houtvuren. Bij het verbranden van afval kunnen veel dioxinen ontstaan. Uitlaatgassen bevatten ook dioxinen.

Hoe krijg ik dioxinen binnen?

Iedereen krijgt in meer of minder mate dioxinen binnen uit voedsel. De dioxinen zitten vooral in het vet van zuivel, vlees en vis. De hoeveelheid dioxinen in de lucht is gering. Het inademen van dioxinen uit de lucht draagt nauwelijks bij aan de hoeveelheid dioxinen die mensen via het voedsel binnenkrijgen.
Als gevolg van de brand is dioxine terecht gekomen in o.a. grasland en tuinen. Soms kunnen stoffen in de voedselketen terecht komen, bijvoorbeeld via het vee in de melk of het eten van gewassen uit moestuinen waar dioxine op terecht gekomen is. Ook kleine kinderen kunnen via zogenaamd hand mondgedrag dioxinen binnen krijgen als ze in contact zijn gekomen met verontreiniging op bijvoorbeeld gras of speeltoestellen en hun handen in de mond steken.

Wat zijn de risico’s als ik veel dioxinen binnenkrijg?

Dioxine is een voor de gezondheid schadelijke stof. Deze stof is alleen schadelijk als deze langdurig wordt ingenomen via voeding. Dioxinen verhogen de kans op sommige soorten kanker. Hierbij geldt dat het gaat om een zeer kleine toename van deze kans. De kans op kanker door andere oorzaken is veel groter. Eenmalige of beperkte consumptie van de gewassen uit uw tuin zal overigens niet leiden tot gezondheidseffecten.

Worden er normen overschreden?

Er is een verhoogde waarde van dioxine gevonden in enkele grasmonsters. De normen voor diervoeders worden overschreden. Echter, uit de door het RIVM uitgevoerde risicobeoordeling is gebleken dat de verhoogde waardes geen verhoogd risico met zich meebrengen voor mensen. Uit de evaluatie blijkt dat spelende kinderen (die hand-mond gedrag vertonen) geen extra risico lopen.

Heeft de regen niet alles al weggespoeld?

Nee, dioxine kan niet met regenwater worden weggespoeld. Aangeraden wordt om zichtbare roetvervuiling (op auto’s, tuinmeubilair etc.) schoon te maken met een warm sopje.

Wat te doen na buiten spelen of werken in de tuin?

De GGD adviseert de handen te wassen na het spelen of werken in de tuin.

Kunnen mijn kinderen veilig buiten spelen?

De kinderen lopen geen extra risico. Uit onderzoek is gebleken, dat in een aantal grasmonsters het gehalte aan dioxine licht verhoogd is, maar het is niet te verwachten dat kinderen ziek worden als ze hiermee in aanraking komen. Om elke onnodige blootstelling te voorkomen, kunnen wel enkele voorzorgsmaatregelen worden getroffen:

  • U kunt de speelplekken goed inspecteren. Roetneerslag op speeltoestellen kan met een sopje worden verwijderd.
  • De brokstukken en roetdeeltjes kunnen verwijderd worden door ze met werkhandschoenen op te pakken en in een afgesloten vuilniszak in de vuilcontainers te doen
  • Uit voorzorg kan een grasveldje, waar de kinderen spelen, worden gemaaid. Het gemaaide gras kan worden verzameld en afgevoerd als normaal afval.
  • Ook kunt u bijvoorbeeld de toplaag van het zand in de zandbak verwijderen en vervangen voor nieuw zand.

Kan ik veilig producten uit mijn moestuin gebruiken?

Mogelijk is er ook een verhoogde hoeveelheid dioxinen aanwezig op uw fruit en groente. Vandaar het advies om uit voorzorg voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin te eten. Geschilde en gepelde groenten en fruit kunnen worden gegeten. Ook gewassen die geteeld worden in kassen kunnen gewoon worden genuttigd.

Mag ik nog wel eieren van mijn eigen (hobby)kip(pen) eten?

Het advies is om kippen voorlopig even binnen te houden, alsmede om vooralsnog geen eieren te eten van kippen die tijdens of na de brand langere tijd buiten zijn geweest.

Er zit roet op mijn tuinmeubilair. Wat moet ik doen?

Uit onderzoek is gebleken, dat in een aantal grasmonsters het gehalte aan dioxine licht verhoogd is. Het is niet te verwachten dat mensen ziek worden als ze hiermee in aanraking komen, maar om elke onnodige blootstelling te voorkomen kunt u zichtbare roetneerslag op tuinmeubilair met water en zeep verwijderen.

In mijn tuin zijn bij de brand brokstukken terecht gekomen. Wat moet ik daarmee doen?

Het kan zijn dat u brokstukken roet en verbrand materiaal aantreft. Deze leveren geen risico op voor de gezondheid. De brokstukken en roetdeeltjes kunnen verwijderd worden door ze met werkhandschoenen op te pakken en in een afgesloten vuilniszak in de vuilcontainers te doen.

Is het veilig om buiten te sporten op voetbalvelden en speelvelden?

Buiten sporten op voetbalvelden, speelvelden, buitenbanen en dergelijke is gewoon mogelijk. Wanneer u eventueel brokstukken roet en verbrand materiaal aantreft, kunnen deze worden verwijderd door ze met werkhandschoenen op te pakken en in een afgesloten vuilniszak in de vuilcontainers te doen.

Is het veilig om op het strand te vertoeven?

Dioxinen zijn organische stoffen en hechten niet gemakkelijk aan scherp zand. Wanneer u eventueel brokstukken roet en verbrand materiaal aantreft, kunnen deze worden verwijderd door ze met handschoenen op te pakken en in een afgesloten vuilniszak in de vuilcontainers te doen.

Meer vragen?

Voor vragen over gezondheid kunt u terecht bij GGD Haaglanden: telefonisch tijdens kantooruren op 070-3537182 of per e-mail: gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl

Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info