Koopoptie voor agrarische bedrijfswoningen

Gemeente Westland

Koopoptie voor agrarische bedrijfswoningen

Westland 01.08.2015 - Gemeente Westland wil het voor haar burgers die een woning hebben met bestemming agrarisch – glastuinbouw,

makkelijker maken om deze te wijzigen naar bestemming wonen. Hiervoor heeft de gemeente in samenwerking met notariskantoor Westland Partners een koopoptie ontworpen.

De bestemmingswijziging heeft betrekking op de omzetting en/of uitplaatsing van agrarische bedrijfswoningen die hun functie ten behoeve van de glastuinbouw hebben verloren. Voor veel eigenaren van agrarische bedrijfswoningen is het niet altijd (direct) mogelijk om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor bestemmingswijziging. Om de modernisering van de glastuinbouw in Westland te bevorderen, wordt hier met de koopoptie mogelijk een oplossing voor geboden.

Wijziging bestemming

Gemeente Westland biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid om een agrarische bedrijfswoning, die door herstructurering niet meer noodzakelijk is voor het nieuwe glastuinbouwbedrijf, te wijzigen naar een burgerwoning. In de bestemmingsplannen voor het glastuinbouwgebied is daarvoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Een van de voorwaarden om deze wijzigingsbevoegdheid te kunnen toepassen is dat de agrarische gronden verkocht moeten zijn ten behoeve van de glastuinbouw. In de huidige economische tijd blijkt het vaak niet mogelijk om de (resterende) gronden te verkopen. Medewerking om de bestemming te wijzigen, moet dan helaas worden geweigerd.

Koopoptie

De koopoptie is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de agrarische bedrijfswoning met omliggende gronden, waarbij de eigenaar een ‘recht van koop’ aan gemeente verschaft voor die gronden die eigenlijk verkocht hadden moeten zijn ten behoeve van de glastuinbouw. Zodra deze gronden benodigd zijn voor de glastuinbouw, dient een kandidaat- koper zich te melden bij de gemeente. De gronden zijn dan direct, zonder verdere belemmeringen, voor een agrarische prijs beschikbaar. De gemeente draagt bij de koopoptie constructie geen kosten en risico’s. De koopoptie biedt bovendien de mogelijkheid om strijdige bewoning van een agrarische bedrijfswoning bij bedrijfsbeëindiging te voorkomen en om woningen makkelijker uit te plaatsen naar een geschikte locatie.

Voordelen koopoptie

Steeds vaker kan een eigenaar van een agrarische bedrijfswoningen niet aan alle voorwaarden voor bestemmingswijziging voldoen, waardoor een impasse ontstaat. Deze impasse heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. Door deze koopoptie wordt de eigenaar alsnog de mogelijkheid geboden de gewenste bestemmingswijziging te verkrijgen. Door in de koopoptie van de gemeente een verplichte verkoop aan een derde op te nemen van de in bezit blijvende gronden, via de gemeente en voor een ‘agrarische prijs’, blijft de grond ‘beschikbaar’ voor de glastuinbouw.. Zodoende wordt de mogelijkheid om obstakels uit het duurzaam glastuinbouwgebied te verwijderen vereenvoudigd en wordt (toekomstige) modernisering van glastuinbouwbedrijven makkelijker.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het Bedrijven- en Omgevingscontactcentrum.

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info