Westland Agenda II: samen werken aan de economische en sociale kracht van Westland

Gemeente Westland

Westland Agenda II: samen werken aan de economische en sociale kracht van Westland

Westland 19.02.2014 - Opnieuw bundelen de gemeente en het bedrijfsleven de krachten om de Westlandse economie en sociale kracht een impuls te geven.

Onder de noemer van Westland Agenda II worden negen projecten uitgevoerd. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de aansturing van de projecten. Met de vaststelling van de begroting 2014-2017 heeft de gemeente een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van Westland Agenda II. Het bedrijfsleven zal eenzelfde bedrag bijdragen.

In 2009 hebben de gemeente, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld de eerste Westland Agenda opgesteld. De agenda was bedoeld om Westland sterker uit de crisis te laten komen en heeft als vliegwiel gefungeerd voor een aantal projecten die bijdragen aan versterking van de greenport en de sociale kracht. Zo zijn stappen gezet op het terrein van duurzaamheid, kennis en innovatie en ICT en logistiek en op sociaal-maatschappelijk vlak. Er is met ondersteuning vanuit de Westland Agenda een eerste aardwarmteboring tot stand gekomen en er zijn activiteiten ontwikkeld in aanloop naar een bio based park. Het sociaal meldpunt is eveneens dankzij de Westland Agenda tot stand gekomen. Westland Agenda I is op 1 juni 2013 officieel afgerond.

Innovatief
“De positieve ervaringen met de eerste Westland Agenda hebben de gemeente en het bedrijfsleven doen besluiten een aantal zaken op te pakken vanuit een tweede Westland Agenda”, aldus wethouder Theo Duijvestijn (economische zaken). “Daarbij wordt ingezet op projecten met een innovatief karakter die Westland verder kunnen brengen.” Zo wordt binnen het project modernisering van het teeltareaal gewerkt aan het wegnemen van de ruimtelijke en financiële obstakels die de herstructurering van de glastuinbouw in de weg staan.

Doel is te komen tot een vitaal glastuinbouwcluster. In het project Bio Base Westland werken bedrijven, kennis-, ketenpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties samen om bio based business in de glastuinbouw in de zuidelijke Randstad tot ontwikkeling te brengen. Verder wordt voor ondernemers uit het glastuinbouwcluster een trainings- en educatieprogramma ontwikkeld om het ondernemerschap te versterken en nieuwe verdiencapaciteit te creëren.

Andere projecten die vanuit Westland Agenda II worden opgepakt hebben betrekking op sociale duurzaamheid, aardwarmte in de diepere aardlagen, een innovatie- en demonstratiecentrum voor voeding en gezondheid en het creëren van een fysieke ruimte voor jonge innovatoren. Daarnaast worden mogelijk projecten gestart rond vers-logistiek en het ontslakken van processen.

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info