Bestemming?

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/06/2013 05:03 - Gewijzigd op 30/06/2013 05:12

Bestemming?

's-Gravenzande 30.06.2013 - Een woord met een betekenis voor elke dag, voor elke situatie en voor iedereen. Wat is je doel, wat is de bestemming van iets of iemand?

Je kunt het je afvragen op dit moment, met betrekking tot de voortvluchtige klokkenluider Edward Snowden, die zich op het vliegveld van Moskou bevindt. De VS wil hem graag terug en eist zijn uitlevering van Rusland, maar Poetin acht zich niet bevoegd zolang hij niet de douane passeert en Rusland inkomt. Hoewel Snowden eerst naar Ecuador zou vertrekken wordt er nu toch getwijfeld aan die bestemming.

Iets heel anders zijn de in ons land opgepotte miljarden euro’s door pensioenfondsen, woningbouwcoöperaties en de spaargelden van particulieren! De luttele zes miljard euro die de regering komend jaar extra moet bezuinigen steken schril af tegen deze honderden miljarden die nog wachten op een zinvolle bestemming!


(Foto overinteractie.files.wordpress.com)

Goed beschouwd zijn we een rijk land, maar de onzekerheid, mede veroorzaakt door crisis en recessie, speelt ons parten, en zijn onze doelen onzeker en twijfelachtig geworden. En premier Rutte, en nu ook de partijleider Samsom, kan ons wel aanmoedigen om uit te gaan geven aan auto’s en goederen, maar zolang ze geen zekerheid bieden dat ‘we eruit komen’, blijven we behoedzaam zorgen voor onze spaarrekening, ook al is de renteopbrengst minimaal!

Als het over ons eigen leven gaat dan valt er heel wat te filosoferen over het begrip bestemming. Bijvoorbeeld: je gaat naar je werk, je doet de huishouding, je brengt de kinderen naar school, je zorgt dat de rekeningen betaald worden, je doet de belastingaangifte, enzovoort. Het hoort allemaal bij jouw doelstelling dat je een goed geregelde huishouding wilt en een geordend gezinsleven. Maar wat is in feite de bedoeling van alles?

Waarom zijn we hier eigenlijk? En wat is uiteindelijk onze bestemming na al dit gedoe hier op aarde? Denk je daar wel eens over na? Ik geloof dat God de mens heeft geschapen en hem bestemde om met Hem samen te werken, in nauwe verbondenheid. Heel jammer dat de eerste mensen al gauw de samenwerking verbraken door hun ongehoorzaamheid. De zonde kwam in de wereld onder aanvoering van de duivel, en er kwam geen mens meer tot het doel waarvoor God hen geschapen had.

Maar die scheppende almachtige God liet het er niet bij zitten. Zijn ongekende liefde voor mensen betoonde Hij optimaal in het zenden van Zijn Zoon Jezus! In de Bijbel las ik een zin die me pakte en tot dit onderwerp bracht: “Jezus is door God aangewezen om door Zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft.”[Rom. 3:25] Is het niet verbazingwekkend? Jezus, God Zélf werd het Middel tot verzoening, omdat de mens machteloos was, en door de macht van satan niets goeds tot zijn behoud kon uitrichten!

De Vader zond Zijn Zoon als het énige Redmiddel, dát was Zijn bestemming, Zijn doel! En Hij heeft het volbracht, halleluja! Verzoening is mogelijk geworden, maar hoe gaan wij er op reageren? Je krijgt hier de tijd om te kiezen voor je eeuwige bestemming, eens en voorgoed!

In het gewone leven kun je verkeerde doelen nastreven, verkeerde keuzes maken, en dat kan nare gevolgen hebben. Maar meestal overleef je dat wel en komt er weer een herkansing! Maar kiezen waar je eeuwig gaat verblijven is wat anders! Wat het wordt in de eeuwigheid, dát bepaal je zélf, hier en nu! God voorzag in het énige Middel om tot een heerlijke, eeuwigdurende bestemming te komen! Jezus is Zijn naam!! Nadat Hij aan het kruis gestorven was, en daarna begraven, is Hij weer opgestaan, omdat Hij sterker is dan de macht van de Dood. Na Zijn opstanding heeft Jezus van Zijn Vader álle macht ontvangen, zowel in de hemel als op de aarde! Hij leeft voor eeuwig!!

En wat Zijn volgende bestemming is? De Olijfberg te Jeruzalem in Israël; dáár komt Hij weer om het Vrederijk te vestigen op aarde, want Hij is de Vredevorst! [Hand.1:11] Zoals Jezus eerst kwam al een Baby, zo komt Hij nu als de Heer van de hemelse machten, in macht en majesteit! “Dán zal élke knie zich voor Hem buigen en élke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is.”[Fil. 2:10-11]

Ik kijk er naar uit! En u, en jij? Ben je er klaar voor, of staat je bestemming nog niet vast? Maak dan nu je keuze, het kan spoedig te laat zijn! Jezus kijkt naar je uit, ook voor JOU heeft Hij álles volbracht!

 H. van den Berg, tel. 06-15062838/

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante exposities tijdens de komende feestdagen Meer info - Kerstconcert muziekvereniging Fusica op 22 december Meer info - Gyminstuif UDI in kerstvakantie Meer info - Nieuwe reeks optredens Welzijn met Muziek van start Meer info - Taaldorp op de Sweelincklaan Meer info - Kerstvakantie in de bieb! Elke dag leuke activiteiten Meer info - Jaarlijkse seniorenbijeenkomst Royal Brinkman Meer info - Boost je carrière in de elektrotechniek! Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info - Move to Catch zoekt; Regelend, communicerend, commercieel administratief medewerker Meer info