Vragen aan College Maassluis over fusie bibliotheken

CDA Maassluis

Vragen aan College Maassluis over fusie bibliotheken

Maassluis 07.04.2015 - De bibliotheek in Maassluis is een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor inwoners en organisaties die op zoek zijn naar kennis en informatie.

Afgelopen week bereikte de fractie van CDA Maassluis het bericht over fusie plannen tussen de bibliotheken van Maassluis/Midden-Delfland enerzijds en de bibliotheek van Vlaardingen anderzijds. De bibliotheek van Vlaardingen is een gemeentelijke organisatie die zelfstandig dient te gaan opereren. De bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland is een zelfstandige organisatie met een subsidie relatie.

Op initiatief van de gemeente Vlaardingen zijn voor de Vlaardingse bibliotheek in verband met een bezuinigingsopgave scenario’s uitgewerkt. Volgens de projectleider is een fusie met de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland het meest kansrijk.

De fractie van CDA Maassluis wil in het kader van artikel 51 van het reglement van orde de volgende vragen voorleggen aan het college:

- In hoeverre bent u bekend met de bezuinigingsopgave voor de bibliotheek van Vlaardingen?

- Bent u op de hoogte van de scenario’s en het voorkeursscenario van een fusie tussen de bibliotheken van Vlaardingen en Maassluis/Midden-Delfland?

- Volgens uitspraken van de Vlaardingse Portefeuillehouder zou de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland zijn gepolst en een positief signaal hebben afgegeven. In hoeverre bent u hiervan op de hoogte? Bent u, als college, eveneens op bestuurlijk niveau in gesprek met Vlaardingen en Midden-Delfland hierover en wat is hierin uw inzet?

- Gezien de bezuinigingsambities in Vlaardingen; welke structurele effecten op de gemeentelijke begroting van Maassluis heeft een fusie tussen de bibliotheken?

In het geval van een fusie:

- Welke effecten heeft dit op de dienstverlening?

- Welke gevolgen heeft dit voor het personeel?

- Welke gevolgen zijn er voor de collectie?

Wij kijken uit naar de beantwoording, CDA Maassluis

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info