Collegevragen omtrent respijtdagen van mantelzorgers

CDA Westland

Collegevragen omtrent respijtdagen van mantelzorgers

Westland 24.01.2016 - In het verkiezingsprogramma van CDA Westland wordt ondersteuning van mantelzorgers benoemd:

 

‘Een extra impuls wordt gegeven aan investeringen om overbelaste mantelzorgers te ontlasten. Respijtzorg en andere ondersteuning van de mantelzorgers  (o.a. lotgenotencontact) moeten goed geregeld zijn. Steunpunt Mantelzorg en vrijwilligers vervult hierin een belangrijke rol.  Dit geldt ook voor ontmoetingscentra voor dementerenden.’

 

De fractie van CDA Westland is content met de aandacht voor mantelzorgers binnen Gemeente Westland. Met elkaar beseffen wij dat mantelzorgers niet alleen voor de naaste voor wie zij zorgen, maar ook voor de samenleving van zeer groot belang zijn. Wij moeten er voor zorgen dat deze vrijwilligers vanuit alle lagen van onze samenleving en van jong tot oud, niet overbelast raken.

Bij Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers informatie inwinnen en hulp aanvragen. Desgewenst komt de consulent thuis langs om in een gesprek gezamenlijk te bekijken hoe de mantelzorger kan worden verlicht in haar of zijn werkzaamheden.

In de laatste Nieuwsbrief Mantelzorg van januari 2016 las de fractie van CDA Westland over een nieuw initiatief: het sparen van respijtdagen. Wat ons betreft een mooi initiatief dat breed moet worden uitgedragen. Ter verduidelijking geven wij de tekst uit de nieuwsbrief hieronder weer.

Geen wachtlijst voor dagopvang dementerenden

‘De respijtregeling is bedoeld om de mantelzorger die 24 uur per dag voor de naaste zorgt even op adem te laten komen. De naaste kan tijdelijk in een passende instelling logeren. Voor deze regeling kan men een aantal dagen sparen. Afhankelijk van de zorgzwaarte spaart men voor 3, 6 of 9 etmalen per kwartaal. De gespaarde kwartalen dienen binnen een jaar gebruikt te worden. Voor deze regeling is een WMO-indicatie nodig.’

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1.       Klopt het dat hier een nieuwe regeling in het leven is geroepen?

2.       Kan het college uitleg geven over de te volgen procedure voor het aanvragen van de respijtregeling?

3.       Kan het college aangeven welke mantelzorgers en hun naasten van deze regeling gebruik kunnen maken?

4.       Kan het college aangeven in welke instelling of instellingen de naasten kunnen worden opgevangen, nu er nog geen respijthuis in Gemeente Westland is gevestigd?

5.       Kan het college aangeven waarom een WMO-indicatie nodig is voor het aanvragen van de respijtregeling?  De mantelzorger die zorgt voor iemand zonder WMO-indicatie zou nu geen gebruik kunnen maken van deze respijtregeling.

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

 

Jenny Vermeer

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info