Collegevragen omtrent respijtdagen van mantelzorgers

CDA Westland

Collegevragen omtrent respijtdagen van mantelzorgers

Westland 24.01.2016 - In het verkiezingsprogramma van CDA Westland wordt ondersteuning van mantelzorgers benoemd:

 

‘Een extra impuls wordt gegeven aan investeringen om overbelaste mantelzorgers te ontlasten. Respijtzorg en andere ondersteuning van de mantelzorgers  (o.a. lotgenotencontact) moeten goed geregeld zijn. Steunpunt Mantelzorg en vrijwilligers vervult hierin een belangrijke rol.  Dit geldt ook voor ontmoetingscentra voor dementerenden.’

 

De fractie van CDA Westland is content met de aandacht voor mantelzorgers binnen Gemeente Westland. Met elkaar beseffen wij dat mantelzorgers niet alleen voor de naaste voor wie zij zorgen, maar ook voor de samenleving van zeer groot belang zijn. Wij moeten er voor zorgen dat deze vrijwilligers vanuit alle lagen van onze samenleving en van jong tot oud, niet overbelast raken.

Bij Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers informatie inwinnen en hulp aanvragen. Desgewenst komt de consulent thuis langs om in een gesprek gezamenlijk te bekijken hoe de mantelzorger kan worden verlicht in haar of zijn werkzaamheden.

In de laatste Nieuwsbrief Mantelzorg van januari 2016 las de fractie van CDA Westland over een nieuw initiatief: het sparen van respijtdagen. Wat ons betreft een mooi initiatief dat breed moet worden uitgedragen. Ter verduidelijking geven wij de tekst uit de nieuwsbrief hieronder weer.

Geen wachtlijst voor dagopvang dementerenden

‘De respijtregeling is bedoeld om de mantelzorger die 24 uur per dag voor de naaste zorgt even op adem te laten komen. De naaste kan tijdelijk in een passende instelling logeren. Voor deze regeling kan men een aantal dagen sparen. Afhankelijk van de zorgzwaarte spaart men voor 3, 6 of 9 etmalen per kwartaal. De gespaarde kwartalen dienen binnen een jaar gebruikt te worden. Voor deze regeling is een WMO-indicatie nodig.’

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1.       Klopt het dat hier een nieuwe regeling in het leven is geroepen?

2.       Kan het college uitleg geven over de te volgen procedure voor het aanvragen van de respijtregeling?

3.       Kan het college aangeven welke mantelzorgers en hun naasten van deze regeling gebruik kunnen maken?

4.       Kan het college aangeven in welke instelling of instellingen de naasten kunnen worden opgevangen, nu er nog geen respijthuis in Gemeente Westland is gevestigd?

5.       Kan het college aangeven waarom een WMO-indicatie nodig is voor het aanvragen van de respijtregeling?  De mantelzorger die zorgt voor iemand zonder WMO-indicatie zou nu geen gebruik kunnen maken van deze respijtregeling.

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

 

Jenny Vermeer

70- jarig jubileumshow Meer info - Popkoor Ruby tijdens Midden Delfland Dagen Meer info - Excursie Poelzone op 26 mei Meer info - SBO De Diamant verrast met survivalsportdag Meer info - Historisch café VIOS Wateringen Meer info - Avondvierdaagse Heenweg 4-7 juni Meer info - Autobiografisch schrijven door Paul de Bloois Meer info - Eerste Westlandse onderwijscafe in Monster op 22 mei Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 2 juni Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Operatie Steenbreek in Maasdijk op 30 mei Meer info - Open dag Scouting Naaldwijk op 26 mei Meer info - Nationale Bunkerdag 2018: Kindercollege Bunkers door Peter de Krom Meer info - Prachtige vogeltekeningen te bewonderen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Voorlezen met knutselen in Hoek van Holland Meer info - Moestuincoach en groentecabaretier op GroenteSoiree Meer info - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 10 juni Meer info - Hulpdiensten redden eendjes uit waterzuivering Meer info - Podenco strandwandeling in \'s-Gravenzande op 27 mei Meer info - Worship Together Westland. Een praise avond voor iedereen! Meer info - Nordmole 1943 vanaf eind mei bij Atlantik Wall Meer info - “Don’t Worry, Be Happy” door Cabaretgezelschap Meer info - Giro di Kika van 24 tot 29 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Meer info - Vinden van vrijwilligers of fondsen, AVG? Vrijwilligersmeeting! Meer info