GBW voor meer burgerinitiatieven in decentralisatieproces

GemeenteBelang Westland

GBW voor meer burgerinitiatieven in decentralisatieproces

Westland 13.04.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland heeft bijzonder veel waardering voor het initiatief wat HINT heeft genomen om in de kern

Ter Heijde een twaalftal woningen te gaan exploiteren voor ouderen inwoners uit de kern.

Deze beweging is in kleine vorm dat gene wat GemeenteBelang Westland, maar ook een aantal andere raadsfracties, voor ogen had met een `gemeentelijk woningbouwbedrijf. Hierbij duiden wij op een woningbouwbedrijf dat echt oog heeft voor de sociale kant van de woningbouw, meer terug naar de basis in plaats meer de kant op van de projectontwikkelaar.

 

Wij zien dat door maatregelen van de rijksoverheid de komende jaren nog meer plaatsen in verzorgingstehuizen zullen verdwijnen. De decentralisaties veroorzaken een vraagstuk waar collectief, gemeente, corporaties en ontwikkelaars, een oplossing voor gezocht moet worden.
Een initiatief zoals HINT dat heeft genomen maakt niet alleen dat ouderen langer in de kern blijven, maar zorgt ook voor sterke sociale cohesie van die kern. Het zorgt er ook voor dat zorg dichtbij in een vertrouwde omgeving gegeven kan worden. Dit zijn precies die zaken waar wij veel waarde aan hechten.

GemeenteBelang Westland hoopt niet dat het bij het initiatief in Ter Heijde blijft, wij hopen dat dit succesvolle plan straks verder over Westland kan worden uitgerold. 

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1.      Is het college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat het initiatief van HINT uniek is en als voorbeeld zou kunnen gelden voor andere projecten in Westland?

2.      Wanneer u met vraag 1 instemmend antwoord dan is onze vervolg vraag hoe u de rol van de gemeente ziet om dergelijke initiatieven dan te ondersteunen om ze van de grond te krijgen.

3.      Is het college bereid om met de huisvestingspartners locaties te zoeken en deze plannen onderdeel te laten zijn van de prestatieafspraken die gemaakt gaan worden?

4.      Bent u het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat het goed is als burgers zelf het initiatief nemen om in samenwerking met de woningcorporaties woningen voor specifieke doelgroepen te bouwen? En is de gemeente bereid om daarbij te participeren, alsmede de zorgaanbieders hierbij te betrekken? Indien ja, wil het college het initiatief nemen om deze discussie op gang te brengen?

Wij verzoeken u deze vragen z.s.m., doch uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

Frank Rijneveen

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info