Nog geen duidelijkheid over Islamitische school in Westland

College Westland

Nog geen duidelijkheid over Islamitische school in Westland

Westland 15.04.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft collegevragen gesteld over een Islamitische school in Westland. Dit naar aanleiding van een persbericht hierover.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is de gemeente verplicht elke vorm van onderwijs te faciliteren?

Antwoord 1

Nee, de gemeente is alleen verplicht onderwijs te faciliteren dat voor bekostiging door het Rijk in aanmerking komt.

Vraag 2

In het persbericht wordt aangegeven dat 250 tot 300 kinderen in principe geïnteresseerd zijn om van deze vorm van onderwijs gebruik te gaan maken. Wat is de stichtingsnorm voor Westland voor een nieuwe basisschool?

Antwoord 2

De stichtingsnorm voor een basisschool in de gemeente Westland is 257 leerlingen. Dit houdt in dat middels een prognose moet worden aangetoond dat de stichtingsnorm binnen vijf jaar behaald kan worden en gedurende vijftien jaar op dat niveau blijft.

Westland Verstandig zegt vertrouwen op in voorzitter Presidium

Vraag 3

Kan het college inzichtelijk maken wat dat betekent voor de huidige basisscholen waar die kinderen dan vanaf gaan?

Antwoord 3

Op dit moment is dat niet te bepalen omdat nog niet zeker is of er een school gerealiseerd gaat worden en het onzeker is welke ouders de overstap daadwerkelijk gaan maken.

Vraag 4

Als dit basisscholen betreft die het qua kinderaantal al moeilijk hebben, kan dit grote consequenties hebben. Wordt dit eerst door de gemeente geïnventariseerd voordat een nieuwe onderwijsvorm wordt toegelaten tot Westland?

Antwoord 4

Nee, dit maakt geen onderdeel uit van de wettelijke toetsingscriteria.

Vraag 5

Om het onderwijs in Westland betaalbaar te houden, is het beleid er op gericht om scholen bij nieuwbouw samen te voegen zoals b.v. bij de Zeester in Monster gebeurt. Kan het college inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn voor de onderwijsbegroting indien een nieuwe school wordt toegevoegd aan het onderwijsaanbod?

Antwoord 5

Wij zullen eerst moeten bepalen of de school aan de normering voldoet. Als dit bekend is zullen we de mogelijkheden en financiële consequenties in kaart brengen.

Vraag 6

Is het college het met GBW eens dat idealiter alle basisscholen in Westland onder één stichting primair basisonderwijs zouden kunnen vallen, wat efficiënter en kostenbesparend kan werken?

Antwoord 6

In Nederland is vrijheid van onderwijs bij wet geregeld. Hoe het onderwijs zich bestuurlijk organiseert, is niet aan de gemeente.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info