Vragen over overgangsregeling Drank en Horecawet

door CDA Westland

Vragen over overgangsregeling Drank en Horecawet

Westland 02.12.2013 - Per 1 januari 2014 zullen wijzigingen in de Drank- en horecawet van kracht worden.

Het Rijk heeft daarin onder meer de leeftijdgrens voor verkoop van alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. De staatssecretaris heeft opgemerkt dat er voor de groep die nu 16 en 17 jaar is geen overgangsperiode komt. Deze groep kan nu wel alcohol kopen en na 1 januari 2014 niet meer.

Door de burgemeester in Katwijk is een overgangsregeling voor 16 en 17-jarigen voorgesteld, ondanks het voornemen en de wens van de staatssecretaris geen overgangsregeling te hanteren. De voorman van de Horeca Westland heeft zich in het lokale AD van 30 november 2013 uitgelaten tegenstander te zijn van deze verhoging van de leeftijdsgrens.

Door de gemeenteraad wordt een handhavingsplan horeca vastgesteld dat nu wordt uitgewerkt en waarin apart aandacht is gegeven aan het verhogen van de leeftijdsgrens. Ten behoeve van de oordeelsvorming en ter voorbereiding van de behandeling van dat handhavingsplan zou de CDA-fractie graag meer informatie wensen te ontvangen over de voor- en nadelen en de haalbaarheid van een overgangsregeling.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid – voorafgaand aan het behandelen van het handhavingsplan - een overzicht te geven van de voor- en nadelen van een overgangsregeling?

2. Is een overgangsregeling - zoals in Katwijk is voorgesteld - juridisch houdbaar?

3. Is door de Wetgever bij de behandeling van de wijzigingen van de Drank- en Horecawet gesproken over het al dan niet toepassen van een overgangsregeling? Bij een bevestigend antwoord: Wat waren de argumenten die toen gewisseld zijn?

4. Zou het college, althans de portefeuillehouder, voorstander zijn van een overgangsregeling, althans bereid zijn een discussie te voeren over een overgangsregeling, indien het hanteren van een overgangsregeling juridisch mogelijk is?

Namens de fractie van CDA Westland,

Martin Buitelaar

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info