Westland Verstandig: Meer aanwijzingen voor Deloitte accountantskwestie

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig: Meer aanwijzingen voor Deloitte accountantskwestie

Westland 01.12.2015 - Steeds wordt door het College en de wethouder van Financiën ontkend dat verzuimd werd vooraf de Raad te informeren over opdrachten

door het College aan de accountant. Dit volgt uit artikel 6 van de bijgevoegde Controleverordening. Slechts op de controle gerichte opdrachten kunnen gegeven worden door het College en dan nog enkel als de onafhankelijkheid van de accountant niet in het geding is. In alle gevallen moet vooraf de opdracht gemeld worden aan de Raad.

Vanaf 2010 heeft het College nimmer aan de Raad bericht dat zij opdracht gegeven heeft aan de accountant, heeft zij nooit laten weten dat gedurende een aantal jaren een administratief en financieel medewerker van Deloitte voor heel veel geld gedetacheerd was, terwijl evenmin het College ooit mededeling gedaan heeft over de kosten –meer dan € 1 miljoen over enkele jaren- van die opdrachten. De verordening is klip en klaar: vooraf informeren; Is nooit gedaan!

Westland Verstandig: Afspraken met Deloitte waren glashelder

Blijkbaar is ook onduidelijk waar nu het Raadsoverleg Financiën vandaan komt. Het Raadsoverleg Financiën is een uitwerking van de Controleverordening van 2 maart 2004 en met name wordt door het Raadsoverleg Financiën invulling gegeven aan artikel 4 sub 3 en artikel 7 sub 4 van die Controleverordening. Leo Geubbels is nog het enige zittende raadslid die bij de oprichting van het Raadsoverleg Financiën op 27 april 2004 aanwezig was. Zie het verslag dat bijgevoegd wordt.

Blijkbaar zijn het College en de meeste politieke partijen niet bekend met de Controleverordening en het verslag van de vergadering van het Raadsoverleg Financiën van 27 april 2004. Het lijkt dan ook goed vooruitlopende op het debat op 8 december a.s. van deze bescheiden kennis te nemen. Pas dan begrijpen blijkbaar het College en de raadspartijen wat er echt fout is gegaan.

http://www.westlandverstandig.nl/wp-content/uploads/2015/12/bijlage-persbericht-1-12-15-Controleverordening-gemeente-Westland-2004.pdf

http://www.westlandverstandig.nl/wp-content/uploads/2015/12/bijlage-persbericht-1-12-15-verslag-Raadsoverleg-Financi%C3%ABn-27-april-2004.pdf

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info