WV/LEO 2.0 wil meer fluisterasfalt in het Westland

Westland Verstandig/LEO 2.0

WV/LEO 2.0 wil meer fluisterasfalt in het Westland

De Lier 22.01.2014 - Bij onze fractie zijn de afgelopen jaren veelvuldig inwoners van Westland op bezoek geweest om hun beklag te doen...

over geluidsoverlast ten gevolge van de langs hun woning lopende wegen. Recentelijk is dat nog gebeurd in De Lier bij de Burgemeester van Doornlaan en bewoners van het Perron. Het gaat vaak om bestaande situaties waar de gemeente en/of andere overheid ook geen geluidsisolerende maatregelen bekostigt.

 3 Weekendafsluitingen A20 tussen Westerlee en knooppunt Kleinpolderplein

Recentelijk zijn publicaties verschenen van Rijkswaterstaat waarin deze aankondigt te beschikken over nieuw fluisterasfalt waardoor geluidsschermen overbodig zijn en een besparing van geluid oplevert van 10 decibel. Ook minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is blij met de komst van het nieuwe ultrastille wegdek. Bovendien gaat blijkbaar het asfalt ook nog lang mee en op die wijze wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor een leefbaar en bereikbaar Nederland.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat uw College voor gemeentewegen die geluidsoverlast te zien geven, beziet of het fluisterasfalt ook kan worden toegepast en in ieder geval bij de Provincie aandringt om op bepaalde wegen waarvan bekend is dat zij geluidsoverlast geven alsnog dat asfalt te gaan toepassen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Is uw College bekend met het nieuwe fluisterasfalt waardoor er een aanmerkelijke geluidsreductie plaatsvindt?

-          Is uw College voornemens om doorgaande wegen dat fluisterasfalt in de toekomst te gaan toepassen?

-          Is uw College ook bereid om daar waar er nu geluidsoverlast is, het nieuwe asfalt aan te brengen?

-          Is uw College bereid om bij de Provincie/Haaglanden aan te dringen op het vervangen van het bestaande asfalt door fluisterasfalt waardoor geluidsoverlast wordt teruggebracht?

 

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info