WV wil oplossing voor metaalhandel de Voeght

Westland Verstandig

WV wil oplossing voor metaalhandel de Voeght

Honselersdijk 25.04.2016 - Op 13 april jl. is in het provinciaal blad bekend gemaakt dat metaalhandel Wim de Voeght B.V. aan de Stationsweg te Honselersdijk

een aanvrage gedaan heeft tot het uitbreiden van de inrichting. Op zich natuurlijk prima als een zeer nuttig bedrijf als dit kan uitbreiden.

Echter de gemeente Westland wilde toch het bedrijf verplaatsen omdat een bedrijf als het onderhavige in 2016 niet meer gevestigd dient te zijn tussen woningen? Verplaatsing naar Honderdland is door uw College genoemd.

Meerdere malen heeft onze fractie daarover uw College bevraagd, doch blijkbaar wil dit College van VVD, CDA, Progressief Westland en GBW niet meewerken aan verplaatsing en is de Honderland Combinatie waar inmiddels heel veel afspraken mee gemaakt zijn die de gemeente zeker geen voordelen opleveren, ook niet gretig om het bedrijf te huisvesten. Echter dat lost niets op. Onze fractie vindt wel dat het bedrijf van metaalhandel Wim de Voeght B.V. voor Westland behouden moet worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Waarop heeft de aanvrage zoals hiervoor is aangegeven en te vinden in het publicatieblad van de Provincie van 13 april 2016 betrekking?

-        Wanneer gaat het College nu een keer werk maken van de toezegging om er alles aan te doen om het bedrijf in Westland te verplaatsen?

-        Is het College bereid om inzage te geven in het overleg hetwelk tot nog toe gevoerd is met metaalhandel Wim de Voeght B.V. en waarom zit er – ogenschijnlijk - geen schot in?

-        Het College wilde een free economic zone oprichten, dat wil zeggen een terrein waarop alles kan en nauwelijks regels gelden. Is dat niet ook iets voor dit bedrijf, ervan uitgaande dat er dan ook geen omwonenden/derden zijn die in hun belangen geschaad worden?

-        Is het College het wel met de fractie van Westland Verstandig eens dat het bedrijf metaalhandel Wim de Voeght B.V. voor Westland behouden moet worden gezien de zeer nuttige functie die het bedrijf heeft?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info