Personenregistratie voor medewerkers in de kinderopvang

Rijksoverheid

Personenregistratie voor medewerkers in de kinderopvang

Westlanden 09.09.2015 - Dinsdag is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een voorstel van minister Asscher om gegevens

van alle personen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te verwerken in een register.

Doel is vanaf mei 2016 alle personen die op basis van de Wet kinderopvang over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken, continu te screenen op strafbare feiten. Hiermee wordt de veiligheid van (zeer) jonge kinderen vergroot. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer aangeboden. 

Signaal voor strafbare feiten

 De Amsterdamse zedenzaak was de directe aanleiding om de screening van personen die in de kinderopvang werken aan te scherpen. Sinds 1 maart 2013 worden de huidige medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu gescreend op strafbare feiten. 

Medewerkers moeten zich actief inschrijven

Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gecontroleerd of personen die werken in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als een medewerker op basis van het nieuwe strafbare feit mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van de opgevangen kinderen, gaat er via de toezichthouder een signaal naar de werkgever. Wanneer de medewerker vervolgens geen nieuwe VOG krijgt is dat reden voor ontslag omdat zonder geldige VOG niet mag worden gewerkt in de kinderopvang. In twee jaar tijd, van 1 maart 2013 tot 1 maart 2015, zijn er 140 van deze signalen verzonden. In bijna alle gevallen heeft een signaal ertoe geleid dat de persoon niet meer in contact staat met de opgevangen kinderen

Voor continue screening is een lijst nodig met de te screenen personen. Een dergelijke lijst is niet beschikbaar in de kinderopvang. Om de gegevens van de medewerkers in beeld te krijgen, wordt momenteel gebruik gemaakt van bestaande gegevensbestanden. Deze bestanden zijn echter niet altijd volledig en actueel. Ook zijn er van stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen geen gegevensbestanden, zodat zij buiten de screening vallen. Door de invoer van een register, waarin medewerkers zich actief moeten inschrijven, is het mogelijk om alle medewerkers die een VOG moeten hebben blijvend en volledig continu te screenen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.

Het wetsvoorstel leidt daarnaast tot aanpassing van de regels rondom de VOG waardoor de lasten voor de kinderopvangsector afnemen. Zo zal een medewerker niet meer steeds bij wisseling van werkgever een nieuwe VOG hoeven aan te vragen en zal de werkgever de VOG van de medewerkers niet meer in zijn administratie hoeven op te nemen.

Meertalige buitenschoolse opvang

Tevens maakt dit wetsvoorstel het mogelijk meertalige buitenschoolse opvang aan te bieden. Met deze wijziging sluit de buitenschoolse opvang aan bij de ontwikkeling van het primair onderwijs. Het aanbod van toegestane talen voor kinderen in dezelfde leeftijdsgroep in het primair onderwijs en in de buitenschoolse opvang, wordt hiermee gestroomlijnd. Ook wordt tegemoet gekomen aan de wensen van ouders. Een groeiend aantal ouders ziet graag dat hun kind op een jonge leeftijd in aanraking komt met een vreemde taal, met name het Engels.

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info