Afname van boerenlandvogels in Nederland

CBS

Nederland 06.05.2024 - De populaties van vogels die in Nederland broeden waren in 2023 gemiddeld ruim 28% groter dan in 1990.


Van 185 soorten zijn er 92 in aantal toegenomen, 83 afgenomen, bleven 9 soorten stabiel, en is van één soort de trend onzeker. De sterkste toename kennen broedvogels van moeras en zoetwater, zoals de grote zilverreiger. De sterkste daling is te zien onder boerenlandvogels, zoals de grutto. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon.

In Nederland broeden jaarlijks zo’n 200 soorten vogels. Van 185 inheemse soorten worden de populatieontwikkelingen gevolgd met tellingen die Sovon Vogelonderzoek Nederland coördineert in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Nieuwe broedvogels
De gemiddelde toename in 1990-2023 is vooral toe te schrijven aan soorten die voor het eerst of opnieuw in ons land zijn gaan broeden, zoals zeearend, oehoe, grote en kleine zilverreiger, kraanvogel en Cetti’s zanger. Of een soort in aantal toe- of afneemt is afhankelijk van onder meer veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied van de soort, klimaat en weer, beschikbaarheid van voedsel, broedsucces en sterfte door bijvoorbeeld vogelgriep. Dit laatste was de belangrijkste oorzaak voor een daling van de populatie van grote stern, met ruim 40 procent ten opzichte van 2022.

Meer broedvogels van moeras en zoetwater, ook meer bosvogels
In moeras- en zoetwatergebieden zijn de populaties van 59 soorten die bij voorkeur in deze leefgebieden broeden tussen 1990 en 2023 gemiddeld met bijna een factor drie toegenomen. De sterkst toegenomen soorten waren Cetti’s zanger, grote zilverreiger en brandgans; alle drie relatieve nieuwkomers als broedvogel. Buidelmees, blauwe kiekendief en grote karekiet zijn het sterkst afgenomen.

Ook 27 soorten broedvogels van bos namen toe sinds 1990, met gemiddeld 11 procent. Aanvankelijk daalden de bosvogels nog in aantal, maar sinds 2010 is er een toename. Appelvink, vuurgoudhaan en raaf namen het sterkst toe, terwijl sperwer en fluiter de grootste dalers zijn.

Afname vogels van duinen en heide
Bij broedvogels van de duinen (19 soorten) namen de populaties tussen 1990 en 2023 gemiddeld met bijna 40 procent af. Paapje, grauwe klauwier en kleine barmsijs zijn vrijwel verdwenen uit de duinen. Nachtzwaluw, en vooral boomleeuwerik, zijn juist sterk in aantal toegenomen. De afname van duinvogels vond vooral plaats voor 2010. Dit was met name het gevolg van het dichtgroeien van open duinen met grassen, ruigtekruiden, bomen en struiken, waardoor de kenmerkende duinvegetatie veranderde. Sindsdien is sprake van herstel, en in de afgelopen twaalf jaar nemen meer soorten toe dan af.

Ook de 12 voor heide kenmerkende broedvogels namen gemiddeld met bijna 40 procent af in 1990-2023. De achteruitgang is het sterkst voor 2010, daarna is er wat herstel. Het aantal toe- en afnemende soorten is gelijk (beide vijf). Nachtzwaluw en roodborsttapuit nemen het sterkst toe, terwijl korhoen en duinpieper zo goed als verdwenen zijn.

Sterke afname boerenlandvogels
Ondanks de inzet van agrarisch natuurbeheer voor broedvogels van het boerenland, is de afname met 45 procent onder deze groep het grootst. Van de 27 soorten namen 21 soorten in aantal af. Dit zijn vooral soorten van het open boerenland, zoals grutto, kievit en scholekster. Grauwe gors en kemphaan waren in 1990 al zeldzaam, maar zijn nu zo goed als verdwenen. Erf- en struweelvogels van het boerenland nemen gemiddeld genomen duidelijk minder sterk af. Tegenover afnemende soorten, zoals zomertortel en ringmus, staan ook toenemende soorten, zoals putter en roodborsttapuit.

Ook minder vogels in stedelijk gebied
Gemiddeld genomen nemen sinds 2007 ook stadsvogels in aantal af. Voor het stedelijk gebied zijn geen kenmerkende soorten onderscheiden, maar zijn alle 83 in de stad voorkomende vogelsoorten ingedeeld naar leefgebied binnen het stedelijk gebied (park en bos, open groen, water, en bebouwing). Onder de stadsvogels zijn het ook vooral de soorten van water en moeras die in aantal zijn toegenomen, zoals krakeend. Vogelsoorten van open groen in de stad, en van park, bos en struweel, zijn gemiddeld genomen afgenomen. Van de 8 soorten broedvogels die aan gebouwen gebonden zijn, neemt er slechts één toe: de slechtvalk.

Reacties (9 reacties geplaatst)

Boeren wegpesten en de weilanden vol leggen met zonnepanelen en dan gaan klagen dat er geen insecten en weidevogels meer zijn en dan de boeren die er nog zijn daar de schuld van geven.
Die ganzen worden vanzelf platgereden door snelheidsovertredende RAM/BMW/
Dodge of andere Westlandse patserbakken. Uitgedund zogezegd.
Windmolens?
Die hebben natuurlijk elders asiel aangevraagd. Stikstof ellende.
Dat ga je krijgen met overbevolking.
Ach wel nee mensen het verdwijnen van de boeren vogels komt door: het verdwijnen (lees verdrijven) van de boeren. En tja dan ook geen boeren vogels meer.
@ bird: Wel eens gehoord van Kieviten, Grutto's, Scholeksters, Tureluurs?
Lees het artikel eerst eens even!
Die 4 weidevogelsoorten gaat het echt niet zo voordewind. En die grote aantallen ganzen zijn daar inderdaad nog al eens debet aan.
onzin bericht
de polder zit vol met vogels ,fazanten en zeker ganzen
Is misschien ook mogelijk dat die miljoenen ganzen andere soorten verdringen ?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Optredens 14-15 juni Ernie Toppin in Rotterdam - Zaterdag 20 juli schaak -/damfietstocht door Westland - Themabijeenkomst ‘Kanker en alleenstaand’ bij Carma - Tentoonstelling Helmen vol Verhalen - Westlandse Veteranendag op 15 juni - Feestweek Kwintsheul van 11-15 juni - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek op 22 juni - International Summer Music Festival Westland 2024 - Deze week excursies over mussen en gierzwaluwen - Sterrenhemel bekijken tot zondag 16 juni - Gezinsexcursie leven in het Water - Westlandse scholieren exposeren in KunstHalte 6 - Langste climate chain ooit langs de Nederlandse kust - Verkoop planten en bloemen voor Avavieren - Traineeship Tuinbouw - Activiteiten in Ter Heijde in juni, juli en augustus - Informatieochtend ‘Medische lingerie, protheses en badkleding’ bij Carma - Junior Financial Controller - Tiny House festival “De Kluit Karavaan” - Derde TenTuinstelling op 24 augustus in Maassluis - Magazijnbeheerder/ Baliemedewerker - Geerten Liefting geeft orgelconcert in Maassluis - Processie over Schelpenpad Lambertuskerk - Vroege-Vaderdag-Vogelexcursie Kraaiennest - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Carwash Westland viert haar 13e verjaardag met 25% bonus! - Horeca Toppers Gezocht - Muziekinstrumenten uitproberen bij Muziekmeesters - Feest voor mensen met een beperking op 6 juli - Zomerwandeling in het Staelduinse Bos. - Grote artiesten op splinternieuw Festival “Dagje Outsiders” in het Zuiderpark! - Fietsen tijdens het Open Tuinenweekend op 15 en 16 juni - Kan een iPhone worden gehackt? De meest voorkomende mythes ontkracht - Westland Verstandig op bezoek in moestuincomplex “Ons kastuintje” in Kwintsheul - Productiemedewerker omgeving Oegstgeest - Expositie ‘Groene Impact” in de Hofboerderij - Allround medewerker met coördinator skills - KNRM-wandelroutes en informatieborden bij reddingstations - Parttime bezorger gezocht! - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Medewerker Werkplaats - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged - Teamleider Logistiek Nachtdienst - Productiemedewerker fulltime - 3 veelgestelde vragen over de zakelijke autoverzekering