Column; Vluchten?

Hans van den Berg

Column; Vluchten?

's-Gravenzande 28.03.2021 - Toen ik op wikipedia de betekenis van dit woord opzocht kwam ik tot 16,5 miljoen resultaten!

Merendeels ging het over reizen, vliegvluchten, goedkope vluchten, korting op vluchten, enz. enz.

Dáár wil ik het niet over hebben; dat mag toch niet, in deze bizarre tijd.

Nee, vluchten, trachten te ontkomen aan dreigend gevaar, vlieden, ervandoorgaan, je biezen pakken, of, op z'n Bargoens: gasjewijnen of de spat zetten!


Foto wikipedia

Vluchten, zoals Hugo de Groot deed, 400 jaar geleden op 22 maart 1621. Ja, toen hadden we ook al een Hugo! Hij was een wonderkind en later een briljante rechtsgeleerde en adviseur en aanhanger van van Oldenbarnevelt; zoals je weet werd deze man onthoofd en Hugo kreeg levenslang, en werd door zijn oude vriend prins Maurits gevangen gezet in Slot Loevestein. Hij bracht daar zijn tijd door met lezen en schrijven; iedere maand werd er een kist met boeken gebracht, en ook weer een meegenomen.

Na een halfjaar gevangenschap kwam zijn vrouw op het idee om hém er in te doen, in plaats van de gelezen boeken! Avond aan avond oefent Hugo om urenlang in de kist te zitten, en dan op die dag is het zover, hij ontvlucht in de kist en ontkomt, verkleed als metselaar, naar Parijs. Door bemiddeling van de Franse koning krijgt hij het bij de Staten van Holland voor elkaar dat zijn vrouw en kinderen naar Parijs mogen vertrekken, op voorwaarde dat hij nooit meer naar Nederland terugkeert. Dat doet hij ook niet, hij leeft daar nog 24 jaar en verdrinkt op 62 jarige leeftijd bij een schipbreuk, bij Rostock.

Even een stukje vaderlandse geschiedenis om een aanloopje te hebben naar mijn boodschap. Want vluchten, wie wil dat niet in deze tijd? Alle virus-ellende achter je laten die het afgelopen jaar over ons heen is gekomen? En wat er nog komt? Lijkt het je niet heerlijk, je biezen pakken en naar een plekje op deze aarde te gaan, waar je geen afstand hoeft te houden, geen mondmasker hoeft te dragen, niet in de gaten wordt gehouden door boa's of op je mieter krijgt met een wapenstok, terwijl je vredig demonstreert? Een plekje, op een zonnig terras, met je vrienden om je heen, en geen avondklok, en geen vaccinpaspoort? Maar ja, waar naartoe?

'Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe', zong Frans Halsema al lang geleden, samen met Jenny Arean.

Of toch wel; de wereld zoals die nu is, zal niet lang meer zó zijn. Dit tijdperk loopt op haar laatste benen, ondanks alle plannen van de wereldleiders en geldschieters die spreken van Build Back Better, het uitvoeren vanThe Great Reset, van Agenda 2030 en de klimaatgekte! Deze kopstukken, die het allemaal wel even zullen regelen, zien de zogenaamde pandemie als een buitenkans om nu de knop om te draaien, te resetten! Zo willen zij alles naar hun hand zetten, buiten God om!

De Bijbel, Gods Woord, wil ons waarschuwen, vooral ook nu deze ernstige tijd is aangebroken! Psalm 2 beschrijft deze situatie: " De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de HERE en Zijn Gezalfde.

"Kom op", zeggen zij, "laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God." Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort. De Here bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in Zijn heftige toorn aanspreken. Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen." 

[Ps. 2: 3-5, HTB] En ook nu is God nog geduldig en liefdevol en waarschuwt hij: "Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde, en luister nu het nog kan! Dien de HERE met eerbiedig ontzag; verheug u in Hem met een bevend hart. Val voor Zijn Zoon op uw knieën. Kus Hem, want als binnenkort Zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen! [Ps. 2: 10-12, HTB]

Hoor je daar al bij, bij die gelukkige en gezegende mensen? Nog niet? Luister dan naar de apostel Paulus die vandaag raad geeft, en eeuwen geleden al aan de Timotheus: "Het leven met God brengt veel op. Zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht, en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen, en gaat ten slotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald.

Timotheüs, jij bent een man van God. Vlucht voor al deze lelijke dingen en span je in voor wat rechtvaardig is, voor wat de mensen tot God brengt, voor het geloof, de liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. [1 Tim. 6: 6-11]

Over ruim een week gedenken we als christenen aan die dag waarop Gods Zoon Zich aan het kruis liet slaan, bekend als Góéde Vrijdag! Hoe bijzonder, God de Schepper Die het opnam voor Zijn schepselen, omdat zij het zelf nooit zouden redden! Jezus gáf Zijn leven en droeg de straf voor de zonden van de mensheid, om zodoende voor eeuwig redding te brengen voor allen die dát Offer aannemen als het kostbaarste Geschenk!

Jezus hing daar op die kruisheuvel Golgotha ook voor u en voor jou, doet dat je wat? Jezus stond weer op uit Zijn graf, drie dagen later: het werd PASEN, het feest van de OPSTANDING! Nú bereidt Hij een geweldige toekomst voor, voor allen die gevlucht zijn naar de voet van het kruis en Hem hun zonden hebben beleden, en Hem in hun hart hebben gesloten als hun Heiland en Redder! Die kruisheuvel, is dat jouw vluchtheuvel al geworden?

God de Vader én God de Zoon, zij wachten nog in schijnbaar eindeloos geduld, maar niet lang meer!

Vluchten kan nog wél, maar de tijd raakt op! Of heb je nóg een uitvlucht?

Jezus is wachtend, o zondaar, op u,
Roept u zoo vriendelijk: „Kom tot Mij nu.”
Biedt u verlossing en troost in uw smart,
Kom nu, verdwaald’, en geeft Hem nu uw hart.

Vlucht tot Hem nu, Hij wacht reeds op u;
Ga zoo niet verder, maar komt tot Hem nu.
Jezus is wachtend, wachtend op u;
Stel het niet langer uit, kom, doe het nu.

Zondaar, uw weg lijkt wel vroolijk en breed,
Somber het pad, dat de Christen betreedt;
Maar gij vergist u, want zonnig is ’t pad,
Dat voert ten leven naar d’ eeuwige stad.

Kom dan tot Jezus, Zijn liefde geldt u;
Kom tot den Heiland, want Hij roept u nu;
Haast u tot Hem, Hij verlost en maakt vrij.
Wellicht, mijn vriend, is uw einde nabij. [Joh. De Heer 261]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

Ruitenburg nieuwe sponsor 10 kilometer loop Meer info - Natuurlijk Delfland gaat weer wilgen knotten Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers Meer info - Zangdienst op 31 oktober in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 31 oktober Meer info - Uitstel MMF, wél gratis koffie in Fata Meer info - Medewerker Orderverwerking en Magazijnsupport Meer info - Filmvoorstelling 'Parels van de Peel' Meer info - Gedenken bij Regenboogkerk op 6 november Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Receptioniste/telefoniste Meer info - Cantate zondagochtend in de Oude Kerk Meer info - Project Engineer (fulltime) Meer info - Boer zoekt Hulp op zaterdag 6 en 13 november Meer info - Bazaar in Hervormde kerk Poeldijk mag doorgaan Meer info - Column; Wélk klimaat? Meer info - Activiteiten bij Natuurlijk Delfland Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Opleidingsadviseur Meer info - Zonnepanelen monteur Meer info - Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap! Meer info - Stijging bij online aankopen Meer info - Direct-connect zakelijk met Westlanders.nu Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Planner Meer info - Campagne 40forever zoekt bassen en tenoren Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Bazar in de Ontmoetingskerk 4-6 november Meer info - Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober Meer info - Personeelsplanner Meer info - Vacature: Receptionist(e)/adviseur bankzaken Meer info - Medewerker Technische dienst Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Meer info - Personal Trainer Meer info - Administratief medewerker Meer info - Een warm gebaar aan het einde van het jaar! Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Medewerker containeronderhoud met heftruckervaring Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Je kantoor in groot Rotterdam moet beslist over deze voorzieningen beschikken Meer info - Hoofd financiële administratie Meer info - Soort van het seizoen: hazen en konijnen Meer info - Bezoek aan de burgemeester Meer info - Procesoperator Meer info - Assistent Proces Manager Meer info - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! Meer info - Opbaarruimte te Honselersdijk Meer info - Muziek in de klas Meer info - Opperman stratenmaker Meer info - Trainee teeltmanager Meer info