200 banen weg bij FloraHolland

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/10/2013 14:50 - Gewijzigd op 17/10/2013 15:00

200 banen weg bij FloraHolland

Honselerdijk 17.10.2013 - De markt waarin FloraHolland opereert verandert. Veel meer dan voorheen zijn leden zelf actief in marketing en verkoop, ook naar schakels verderop in de keten.

De aanvoer voor de klok daalt en daarmee het werk en de inkomsten.Deze veranderde markt vraagt veelal andere dienstverlening dan traditioneel gebruikelijk. Dat vereist veranderingen in het coöperatieve bedrijf: focus op dienstenontwikkeling, en efficiëntere werkwijzen voor onze leden. Het meerjarenplan 'Kompas' geeft richting aan de benodigde verandering. En zet een koers in waarmee FloraHolland als dienstverlener haar toegevoegde waarde vernieuwt en versterkt.

Dienstenontwikkeling

In de dienstenontwikkeling zet FloraHolland sterker in op de directe afzetstromen. Zowel afzetsegment gericht, zoals in retail- en bloemistenservices, als ook met de inrichting van virtuele marktplaats en de ontwikkeling van de klok. Met dienstverlening voor de logistieke afwikkeling van directe stromen, logistieke middelen en internationale financiële dienstverlening speelt FloraHolland verder in op de behoefte om 24 uur per dag te kunnen handelen.

200 banen weg bij FloraHolland

Klok op Maat

Onder invloed van virtualisering is steeds vaker ontkoppeling van transactie, logistiek en locatie mogelijk. Voor de grote exportstromen geeft dit efficiencyverbetering. Op basis van deze ontwikkelingen sturen we naar concentratie in 'landelijke' veilprocessen. We starten met het koppelen van de bloemenklokken op Aalsmeer en Naaldwijk. Het aantal fysieke veiltribunes wordt teruggebracht.

Complete en betrouwbare informatie vanuit de kweker is steeds meer nodig voor de efficiënte verkoop van het klokaanbod. Het keuren door FloraHolland is daardoor een minder relevante functie geworden. We ontwikkelen 'zelfkeur' door, en bouwen het keuren door FloraHolland als standaard dienstverlening af.

We versterken de dienstverlening aan kleinschaliger inkopende partijen zoals bloemisten en tuincentra door een "bloemistenklok", webshop en alle ondersteunende diensten voor deze doelgroep te bundelen op locatie Naaldwijk. Hiermee is het brede assortiment van de locatie Naaldwijk voor hen beschikbaar. Daartoe verhuizen we de klokken van Bleiswijk naar Naaldwijk. De groeiende activiteiten op het gebied van directe (retail) logistiek door ketenpartijen gevestigd in Bleiswijk, blijven op die locatie ondersteund en worden uitgebouwd.

Organisatie kleiner en slagvaardiger

Commercieel zal de afzet van het product van de kweker het vertrek punt zijn voor het inrichten van de organisatie en dienstverlening. Mensen, kennis en kunde worden hier integraal op ingericht in twee commerciële bedrijfsafdelingen: commercie product en commercie diensten. Daarmee sluit FloraHolland beter aan op de bedrijfsvoering van leden en worden die leden beter bediend.
De organisatie zal compacter en eenvoudiger worden ingericht. Het aantal management functies wordt met ongeveer 25% ingekrompen.
In 2014 betekenen de bovenstaande maatregelen een verlies van circa 200 voltijdbanen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij helaas niet uit te sluiten. Vakbonden en ondernemingsraad worden betrokken bij de verdere vervolgstappen. De operationele bedrijfsvoering zal tegelijk flexibel en continu mee moeten blijven bewegen met de ontwikkeling van het klokvolume.

Financiële gevolgen

De uitvoering van de maatregelen zal naar verwachting ongeveer € 20 miljoen aan eenmalige kosten vergen. Op basis van de statuten is het bestuur voornemens de financiering van het verlies vanuit de liquiditeitsbijdrage te laten geschieden. In het kader van de jaarrekening 2013 wordt ook de waardering van beschikbare grondposities tegen het licht gehouden worden, en zal naar verwachting ongeveer € 10 miljoen ten laste van het eigen vermogen worden afgeboekt.

Hiermee verzekert FloraHolland zich van een gezonde en toekomstbestendige exploitatie op basis van lagere kosten, en een vernieuwde en versterkte toegevoegde waarde als dienstverlener in de veranderde markt.

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info