Provincie scherpt kustbeleid aan

Provincie Zuid Holland

Provincie scherpt kustbeleid aan

Westlanden 28.10.2016 - Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft voorlopige overeenstemming bereikt over het Kustpact waarin een groot aantal partijen

afspreken om de kust beter te beschermen tegen ongewenste bebouwing. Het Kustpact wordt eind november getekend, onder andere door de provincie Zuid-Holland.

Vooruitlopend op dit Kustpact neemt Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid en scherpt zij haar provinciaal kustbeleid aan. De aanscherping zorgt voor een beter onderscheid tussen de drukke en rustige delen op het strand. De rustige delen worden toegevoegd aan het Natuur Netwerk Nederland en krijgen daarmee de zwaarste beschermingscategorie tegen nieuwe recreatieve bebouwing.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De provincie voelt zich in haar aanscherping gesteund door het Kustpact. In het bestuurlijk overleg met minister hierover is de afgelopen periode breed waardering uitgesproken voor de wijze waarop Zuid-Holland sturing geeft aan haar kustbeleid.”

Dinsdag 25 oktober heeft de gedeputeerde de betekenis van het Kustpact toegelicht in een uitzending van Nieuwsuur.

Aanscherping

De provincie Zuid-Holland wil de kwaliteit van haar kust met ongerepte stranden en uitnodigende badplaatsen behouden. De huidige bouwdrift aan de kust zet de kwaliteit van de stranden onder druk. De provincie werkt daarom met betrokken overheidspartijen en belangenbehartigers om de kust beter te beschermen. Hieronder het bestaande beleid en de voorgenomen aanscherping op een rij:

Rustige stranden

De provincie voegt de rustige stranden, liggend tussen de duinen en de zee, toe aan het Natuur Netwerk Nederland. Hiermee geeft de provincie deze stranden de hoogste beschermingsstatus. Nieuwe verblijfsrecreatie is hier niet toegestaan. Het versterken van de natuur en behoud van de rust heeft hier prioriteit. Nieuwe ontwikkelingen mogen de natuurlijke processen die zorgen voor duinaangroei niet verstoren. Dit is ook belangrijk voor de bescherming van de kust.

Drukke badplaatsen en duinen

Bij de drukke badplaatsen - Westland, Hoek van Holland, Kijkduin, Ter Heijde, Den Haag Noordwijk en Katwijk - is wel ruimte voor nieuwe verblijfsrecreatie. Op deze stranden blijft ruimte voor ontwikkeling, zoals strandslaaphuisjes, een horecapaviljoen of een surf- of zeilschool. De toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden blijft daarmee behouden.

In het duingebied blijft het strenge beleid gehandhaafd. Vanwege de hoge natuurwaarden is alleen in uitzonderlijke gevallen bebouwing toegestaan, bijvoorbeeld voor de waterwinning.

Achter de duinen

De provincie bepaalt in overleg met andere betrokken partijen de kwalitatieve waarde van het gebied achter de duinen. Deze kwaliteit is vervolgens leidend voor nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe bebouwing. De provincie heeft dit beleid vastgelegd in de kwaliteitskaart van Zuid-Holland. Van 17 kenmerkende gebieden van Zuid-Holland, waaronder de kustgebieden, is een gebiedsprofiel gemaakt.

Zie ook: www.zuid-holland.nl/gebiedsprofielen

Bebouwing Zuid-Hollandse kust volledig in beeld 

De provincie heeft opnieuw een panoramafoto en video van de 65 kilometer lange Zuid-Hollandse kustlijn gemaakt. Op de nieuwe panoramafoto is de kustbebouwing in het hoogseizoen gedetailleerd te zien, inclusief de permanente én tijdelijke bebouwing.

De vorige panoramafoto toonde de kustbebouwing in het rustiger winterseizoen waar alleen de permanente bebouwing zichtbaar was. Vergelijking van beide beelden laat zien dat zowel in de rustige als in de drukke strandperioden de ervaring van rust aan de kust mogelijk is.

Terrein medewerker tomatenkwekerij Meer info - Manager transport & techniek Meer info - Machine operator Meer info - Label en sticker medewerker AGF Meer info - Junior accountmanager irrigatietechniek Meer info - Servicemonteur scherming Meer info - Coördinator binnenkomst Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Warehouse manager AGF Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Coördinator Binnenkomst Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Terrein Medewerker Tomatenkwekerij Westland Meer info - Label en Sticker Medewerker AGF Westland Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Paasspeurtocht in het Staelduinsebos gaat niet door Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Servicemonteur Scherming Westland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Klimaat Engineer Westland Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - Inloophuis Carma sluit tijdelijk de deuren vanwege coronavirus Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Assistent Bedrijfsleider Plantenkwekerij Westland Meer info - Monteur Kassenbouw (Inter)nationaal Meer info - Teeltmedewerker Planten Westland Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Werkvoorbereider Scherminstallaties Westland Meer info - Schermingsmonteur Internationaal Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Teeltmedewerker Plantenkwekerij Westland Meer info - Tweedehands winkel in het Haags Dierencentrum Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - Cursus Teleflora op 30 maart Meer info - Jr. Logistiek Commercieel Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Assistent Teamleider Ompak AGF Westland Meer info - Financieel Medewerker Westland Meer info - Ervaren projectleider elektro- en watertechniek Westland Meer info