Provincie scherpt kustbeleid aan

Provincie Zuid Holland

Provincie scherpt kustbeleid aan

Westlanden 28.10.2016 - Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft voorlopige overeenstemming bereikt over het Kustpact waarin een groot aantal partijen

afspreken om de kust beter te beschermen tegen ongewenste bebouwing. Het Kustpact wordt eind november getekend, onder andere door de provincie Zuid-Holland.

Vooruitlopend op dit Kustpact neemt Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid en scherpt zij haar provinciaal kustbeleid aan. De aanscherping zorgt voor een beter onderscheid tussen de drukke en rustige delen op het strand. De rustige delen worden toegevoegd aan het Natuur Netwerk Nederland en krijgen daarmee de zwaarste beschermingscategorie tegen nieuwe recreatieve bebouwing.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De provincie voelt zich in haar aanscherping gesteund door het Kustpact. In het bestuurlijk overleg met minister hierover is de afgelopen periode breed waardering uitgesproken voor de wijze waarop Zuid-Holland sturing geeft aan haar kustbeleid.”

Dinsdag 25 oktober heeft de gedeputeerde de betekenis van het Kustpact toegelicht in een uitzending van Nieuwsuur.

Aanscherping

De provincie Zuid-Holland wil de kwaliteit van haar kust met ongerepte stranden en uitnodigende badplaatsen behouden. De huidige bouwdrift aan de kust zet de kwaliteit van de stranden onder druk. De provincie werkt daarom met betrokken overheidspartijen en belangenbehartigers om de kust beter te beschermen. Hieronder het bestaande beleid en de voorgenomen aanscherping op een rij:

Rustige stranden

De provincie voegt de rustige stranden, liggend tussen de duinen en de zee, toe aan het Natuur Netwerk Nederland. Hiermee geeft de provincie deze stranden de hoogste beschermingsstatus. Nieuwe verblijfsrecreatie is hier niet toegestaan. Het versterken van de natuur en behoud van de rust heeft hier prioriteit. Nieuwe ontwikkelingen mogen de natuurlijke processen die zorgen voor duinaangroei niet verstoren. Dit is ook belangrijk voor de bescherming van de kust.

Drukke badplaatsen en duinen

Bij de drukke badplaatsen - Westland, Hoek van Holland, Kijkduin, Ter Heijde, Den Haag Noordwijk en Katwijk - is wel ruimte voor nieuwe verblijfsrecreatie. Op deze stranden blijft ruimte voor ontwikkeling, zoals strandslaaphuisjes, een horecapaviljoen of een surf- of zeilschool. De toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden blijft daarmee behouden.

In het duingebied blijft het strenge beleid gehandhaafd. Vanwege de hoge natuurwaarden is alleen in uitzonderlijke gevallen bebouwing toegestaan, bijvoorbeeld voor de waterwinning.

Achter de duinen

De provincie bepaalt in overleg met andere betrokken partijen de kwalitatieve waarde van het gebied achter de duinen. Deze kwaliteit is vervolgens leidend voor nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe bebouwing. De provincie heeft dit beleid vastgelegd in de kwaliteitskaart van Zuid-Holland. Van 17 kenmerkende gebieden van Zuid-Holland, waaronder de kustgebieden, is een gebiedsprofiel gemaakt.

Zie ook: www.zuid-holland.nl/gebiedsprofielen

Bebouwing Zuid-Hollandse kust volledig in beeld 

De provincie heeft opnieuw een panoramafoto en video van de 65 kilometer lange Zuid-Hollandse kustlijn gemaakt. Op de nieuwe panoramafoto is de kustbebouwing in het hoogseizoen gedetailleerd te zien, inclusief de permanente én tijdelijke bebouwing.

De vorige panoramafoto toonde de kustbebouwing in het rustiger winterseizoen waar alleen de permanente bebouwing zichtbaar was. Vergelijking van beide beelden laat zien dat zowel in de rustige als in de drukke strandperioden de ervaring van rust aan de kust mogelijk is.

Wedstrijd puzzelen: doe je mee? Meer info - Schrijf je in voor de Grote Prijs van Rotterdam!! Meer info - Thema zondagen bij Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland Meer info - Gratis proefles skateboarden in de Skatepool in Poeldijk Meer info - Magazijnmedewerker Elektrotechniek Westland Meer info - Verwenavond met essentiële oliën Meer info - Medewerker Afleverproces Westland Meer info - Financieel Controller Westland Meer info - Assistent Operator Westland Meer info - Vakantiespelen Poeldijk van 19-23 asugustus Meer info - Douanehuisje juni Beeldhouwen met Friedie Kloen Meer info - Kickoff WestlandOntmoet - 5 juni om 12.00 uur Meer info - Benefietavond Stichting PXE (Live bands) Meer info - Maaslandloop loopt voor Stichting Avavieren Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Techniekles voor kleuters! Meer info - Tuinwandeltocht op woensdag 12 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Zonkinderen Meer info - Optreden van Klavertje Vier in de Hoeksteen te Maasdijk Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Werkvoorbereider/ Calculator Utiliteitsbouw Westland Meer info - Servicemonteur Kassenbouw/ Scherming Westland Meer info - Technisch Medewerker Tuinbouw Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Orderpicker AGF Westland Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op zondag 23 juni Meer info - Turn in juni gratis mee bij UDI Westland Meer info - Cosmo’s Foger-T speelt CCR in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Logistiek Administratief Medewerkster Westland Meer info - Workshop snoeien hoogstamboomgaard Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Vurige klanken tijdens de Hoogmis van Pinksteren Meer info - Fusica ontvangt Chinees jeugdorkest Meer info - Rondje Westland – Midden Delfland 31 mei en 1 juni Meer info - Zomerfeest in juni op Het Westerhonk! Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Junior inkoper bloemen Meer info - Medewerker laboratorium Meer info