Provincie scherpt kustbeleid aan

Provincie Zuid Holland

Provincie scherpt kustbeleid aan

Westlanden 28.10.2016 - Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft voorlopige overeenstemming bereikt over het Kustpact waarin een groot aantal partijen

afspreken om de kust beter te beschermen tegen ongewenste bebouwing. Het Kustpact wordt eind november getekend, onder andere door de provincie Zuid-Holland.

Vooruitlopend op dit Kustpact neemt Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid en scherpt zij haar provinciaal kustbeleid aan. De aanscherping zorgt voor een beter onderscheid tussen de drukke en rustige delen op het strand. De rustige delen worden toegevoegd aan het Natuur Netwerk Nederland en krijgen daarmee de zwaarste beschermingscategorie tegen nieuwe recreatieve bebouwing.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De provincie voelt zich in haar aanscherping gesteund door het Kustpact. In het bestuurlijk overleg met minister hierover is de afgelopen periode breed waardering uitgesproken voor de wijze waarop Zuid-Holland sturing geeft aan haar kustbeleid.”

Dinsdag 25 oktober heeft de gedeputeerde de betekenis van het Kustpact toegelicht in een uitzending van Nieuwsuur.

Aanscherping

De provincie Zuid-Holland wil de kwaliteit van haar kust met ongerepte stranden en uitnodigende badplaatsen behouden. De huidige bouwdrift aan de kust zet de kwaliteit van de stranden onder druk. De provincie werkt daarom met betrokken overheidspartijen en belangenbehartigers om de kust beter te beschermen. Hieronder het bestaande beleid en de voorgenomen aanscherping op een rij:

Rustige stranden

De provincie voegt de rustige stranden, liggend tussen de duinen en de zee, toe aan het Natuur Netwerk Nederland. Hiermee geeft de provincie deze stranden de hoogste beschermingsstatus. Nieuwe verblijfsrecreatie is hier niet toegestaan. Het versterken van de natuur en behoud van de rust heeft hier prioriteit. Nieuwe ontwikkelingen mogen de natuurlijke processen die zorgen voor duinaangroei niet verstoren. Dit is ook belangrijk voor de bescherming van de kust.

Drukke badplaatsen en duinen

Bij de drukke badplaatsen - Westland, Hoek van Holland, Kijkduin, Ter Heijde, Den Haag Noordwijk en Katwijk - is wel ruimte voor nieuwe verblijfsrecreatie. Op deze stranden blijft ruimte voor ontwikkeling, zoals strandslaaphuisjes, een horecapaviljoen of een surf- of zeilschool. De toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden blijft daarmee behouden.

In het duingebied blijft het strenge beleid gehandhaafd. Vanwege de hoge natuurwaarden is alleen in uitzonderlijke gevallen bebouwing toegestaan, bijvoorbeeld voor de waterwinning.

Achter de duinen

De provincie bepaalt in overleg met andere betrokken partijen de kwalitatieve waarde van het gebied achter de duinen. Deze kwaliteit is vervolgens leidend voor nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe bebouwing. De provincie heeft dit beleid vastgelegd in de kwaliteitskaart van Zuid-Holland. Van 17 kenmerkende gebieden van Zuid-Holland, waaronder de kustgebieden, is een gebiedsprofiel gemaakt.

Zie ook: www.zuid-holland.nl/gebiedsprofielen

Bebouwing Zuid-Hollandse kust volledig in beeld 

De provincie heeft opnieuw een panoramafoto en video van de 65 kilometer lange Zuid-Hollandse kustlijn gemaakt. Op de nieuwe panoramafoto is de kustbebouwing in het hoogseizoen gedetailleerd te zien, inclusief de permanente én tijdelijke bebouwing.

De vorige panoramafoto toonde de kustbebouwing in het rustiger winterseizoen waar alleen de permanente bebouwing zichtbaar was. Vergelijking van beide beelden laat zien dat zowel in de rustige als in de drukke strandperioden de ervaring van rust aan de kust mogelijk is.

Scholenproject bij het Westlands Dag Orkest Meer info - Open dag rechtbank Rotterdam op zaterdag 25 januari Meer info - Junior iQafé+ met DJ Erik Arbores Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor een baan of personeelstekort Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Xl-leren Meer info - Supplier Support Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - (Aankomend) Teeltmanager Zeeland Meer info - Teamleider Gewasverzorging Zeeland Meer info - Winterwandeling op zaterdag 1 februari Meer info - De Nationale Voorleesdagen: voorlezen is elke dag een feest! Meer info - Stoere jongeren gezocht! Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Projectleider / Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Medewerker Klantenservice Bloemen- en Plantenexport (20 uur p.w.) Westland Meer info - ICT Medewerker Lansingerland Meer info - Logistiek Medewerker Lansingerland Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Accountmanager Binnendienst Italië Westland Meer info - Allround Schermmonteur Westland Meer info - Allround Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Productiemedewerker / Orderpicker (kwekerij) Westland Meer info - Scouting De Lier komt in (oliebollen)actie! Meer info - Doe mee aan het elfde parochiediner! Meer info - Carnavalsoptocht Blauwkonters op 22 februari Meer info - Winterrommelmarkt in Maasdijk Meer info - Vijfde editie muziekquiz Torpedoloods Meer info - Knoppenwandeling op 2 februari in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfworkshop bij Inloophuis Carma Meer info - Doe mee aan de carnavalsoptocht De Lier Meer info - Regiomiddag Vereniging Ouders Overleden Kind Meer info - Box medewerker Snijbloemen Westland Meer info - Assistent Bedrijfsleider Westland Meer info - Assistent Controller Westland Meer info - Assistent Locatiemanager Westland Meer info - Financieel Medewerker m/v Westland Meer info - Assistent Teamleider Ompak Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Allround Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Veredelaar Westland Meer info - Service Monteur Lansingerland Meer info - Teler Westland Meer info - NIeuwjaarsconcert muziekvereniging Phoenix op 20 januari Meer info - Column; Nieuw! Meer info - OBS de Vlieten gaat het doen! Meer info - Hoofd Technische Dienst Lansingerland Meer info - Teler Lansingerland Meer info - Bluesfestival Delft 14 t/m 16 februari Meer info