Variant Blankenburgverbinding definitief vastgesteld

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/11/2013 18:45 - Gewijzigd op 05/11/2013 19:01

Variant Blankenburgverbinding definitief vastgesteld

Midden Delfland 05.11.2013 - Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld’.

Hiermee ligt de keuze voor de variant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West definitief vast. De kosten van het project bedragen 1,1 miljard euro waarvan 311 miljoen euro uit tolopbrengsten wordt gehaald. Het besluit betekent een grote stap op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio Rotterdam. De voorbereidingen voor een Tracébesluit worden gestart. De aanleg van de nieuwe weg start in 2017.  (foto construcabaria.com)

Minister Schultz van Haegen: “De Blankenburgtunnel is een van de ontbrekende schakels in ons wegennet. Met deze stap komt de realisatie van de nieuwe weg een stap dichterbij. Een nieuwe verbinding is van groot belang voor de Rotterdamse haven, het transport van goederen naar het achterland en dus voor de economie.” 

Met de vaststelling van de Rijksstructuurvisie eindigt de verkenningsfase en start de planuitwerking. In deze fase wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het (Ontwerp)-Tracébesluit. Dit besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe verbinding in de omgeving. Hiervoor zijn vanaf half september al veldonderzoeken gestart op het tracé om meer inzicht te krijgen in de waarden, kwaliteit en samenstelling van de (water)bodem en natuur in het gebied. Ook worden de verwachte milieugevolgen van het project in deze fase verder uitgewerkt in een milieueffectrapport (ProjectMER).

Parallel aan de planuitwerking werkt de regio verder aan de regionale inpassingsvisie waarin concreet wordt uitgewerkt waar de 25 miljoen euro die door de minster beschikbaar is gesteld aan zal worden besteed. De inpassingsvisie maakt onderdeel uit van een breder kwaliteitsprogramma dat door de regio is opgezet.

Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info