WV: gemeente moet verstandig blijven handhaven in het buitengebied

Advertorial

Westland 06.05.2024 - Westland Verstandig: De gemeente Westland moet verstandig blijven handhaven in het buitengebied.


Plattelandswoningen zijn goed voor de tuinbouw en reconstructieplannen. Onverstandig en onbegrijpelijk is de wens van LTO om vele honderden woningen te slopen en percelen braak te laten liggen ook als geen concrete reconstructie gepland is!

Westland Verstandig heeft zich jarenlang verzet tegen de zinloze handhaving door de gemeente in de gebieden buiten onze dorpen. Vorige Colleges onder leiding van CDA, LPF en VVD gaven jaarlijks vele miljoenen uit aan handhaving van strijdig gebruik, maar bereikten weinig tot niks. Men wilde dat gaan doen in ca. 1.000 situaties in Westland.

Het ging dan om beëindiging van met de agrarische bestemming strijdig gebruik van stukjes groen, bomen, hobbykasjes, woningen, schuren etc., ook in gebieden waar geen reconstructie gepland was of ooit zal plaatsvinden. Het gevolg was vaak dat alleen het gebruik werd beëindigd met de nodige (emotionele) nadelige gevolgen voor degene die werd “aangepakt” en het kasje, stukje groen etc. niet meer strijdig gebruikt werd, bomen werden gekapt. De lege percelen bleven wel eigendom. Daardoor veranderde er niets en er kwam niets vrij voor de tuinbouw.

Door het coalitieakkoord 2022 en een eerder extern rapport kwam daar wijziging in. Bij met name die gevallen van heel lang bestaand strijdig gebruik werd een legaliseringsronde aangekondigd. Het bestemmingsplan LOS 1 was daar het gevolg van. Meer dan 150 gevallen werden terecht gelegaliseerd. LTO verzette zich wel nog in een aantal gevallen. Inmiddels wordt ook LOS 2 op korte termijn door de Raad vastgesteld. Weer meer dan 50 legaliseringen. We zijn er nog lang niet, want er zijn nog veel meer situaties in Westland van oude strijdigheden die gelegaliseerd moeten en kunnen worden. In LOS 1 en LOS 2 werd wel de zgn. beslisboom gehanteerd die door het vorige College nog was vastgesteld. Vragen als “staat het andere gebruik in de weg bij een eventuele reconstructie” en “hoe staat de woning of gebouw aangegeven in het Werkboek, vele jaren geleden opgesteld door de Provincie”, zijn nog van belang.

Westland Verstandig wil dat veel ruimer zien en heeft in het coalitieakkoord met GBW en VVD afgesproken dat handhaving alleen dan kan als er concrete plannen van reconstructie / schaalvergroting zijn, waar dan op korte termijn concreet uitvoering aan wordt gegeven. LOS 3 zal dus uit moeten gaan van een ruimere legaliseringsmogelijkheid en daarin zal een ruimere beslisboom moeten worden aangehouden. Het collegebeleid zal aangepast moeten worden daarvoor. Dan wordt ook aansluiting verkregen met hetgeen we al tientallen jaren in Westland zien. Praktisch geen reconstructie / schaalvergroting en ook bouw van vrij weinig nieuwe kassen. Kwekers verkopen vaak hun bedrijf niet omdat ze willen blijven wonen. Mochten zij een burgerbestemming voor hun woning krijgen, dan zouden ze eerder genegen zijn hun bedrijf te verkopen omdat ze dan al een compensatie ontvingen door de bestemmingswijziging van hun woning.

De tientallen miljoenen die diverse overheden stopten in HOT verdampten bijna allemaal en HOT werd inmiddels zonder grote resultaten opgeheven. In Westland kreeg men geen grootschalige reconstructie van de grond! LTO / Glastuinbouw Nederland lukte dat ook niet en likt nu haar wonden door zich te verzetten tegen een ruimer handhavingsbeleid, de invoering van plattelandswoning, en zit daardoor de Westlandse tuinbouwbelangen in de weg. Immers beter is het om kleinere gebieden van Westland aan te wijzen als concentratiegebieden en in de andere gebieden de teugels te laten vieren. De LTO-gedachte dat in heel Westland niets anders mogelijk moet zijn dan tuinbouw en Westland alleen maar kan overleven als alles blijft zoals het nu is, is een onverstandige en niet houdbare en zelfs Westland schadende benadering. Kijk alleen maar naar de percelen in Westland die al lange tijd braak liggen of waar oude kassen staan. Als we niets doen dan raakt Westland pas echt in verval en is een direct gevolg van verkeerde keuzes in het verleden.

Onderdeel van een ruimere benadering is de wens in het coalitieakkoord om in de geldende bestemmingsplannen het instituut “plattelandswoningen” in te voeren. Dat zijn agrarische bedrijfswoningen die milieutechnisch die status blijven houden maar wel bewoond kunnen worden door personen die niets van doen meer hebben met het glastuinbouwbedrijf waar de woning voor gebouwd is. Op zich zouden die woningen in LOS 1 en 2 al burgerwoningen zijn geworden -via de gehanteerde beslisboom- maar dat kon niet omdat de woning op dichter dan 10 meter van de schuur / kas stond. Nogmaals het gaat daarbij om situaties die al tientallen jaren bestaan (van vóór 4 december 2008) en de gemeente heeft laten voortbestaan.

Een plattelandswoning krijg je niet zomaar. In het ontwerpbestemmingsplan staan tal van voorwaarden. Een deskundige moet bevestigen dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (geur, geluid, stof, lucht), de glastuinbouw -ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige- niet wordt belemmerd, de kavel slechts 1.000 m2 mag zijn en efficiënte verkaveling van het glasareaal moet ontstaan, weer ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige en de vertegenwoordiger van het glastuinbouwbedrijf moet instemmen met de wijziging. In alle gevallen moet advies worden ingewonnen bij de waterbeheerder en de glastuinbouwdeskundige.

Van belang is te weten dat naast de gemeente en het Hoogheemraadschap ook LTO / Glastuinbouw Nederland vertegenwoordigd is in de commissie die glastuinbouwdeskundige is en wier advies 3 keer moet worden ingewonnen voordat een woning plattelandswoning kan worden. De plattelandswoning is een uitstekend instrument om bestaande situaties aanvaardbaar te krijgen zonder schade toe te brengen aan de glastuinbouw. Dit is de koers die Westland Verstandig wil volgen in de komende tijd.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Reacties (5 reacties geplaatst)

Peter weer teveel gedronken.
Ben v d Stee is volgens mij de wethouder.
En je raad nooit voor welke partij hij wethouder is.
Even denken, o ja dat is onze eigen wethouder.
Dan toch maar een spiegel kopen en daar in kijken Peter.
Slaap maar weer lekker door.
Klaas, WV zit in het college, hij gaat zoals altijd tekeer tegen partijen die nu niet de dienst uitmaken, je kan dus beter zeggen, Peter gaat af omdat wat hij wilde niet doorgaat
Die Polen kunnen best in een tent of zo.
Ben het helemaal eens met WV De tuinbouw heeft de laatste tijd een negatieve klank ,ik ben bang als het beleid van handhaving zo door gaat ,dat die negatieve klank alleen maar erger word Waar haalt de glastuinbouw organisatie LTO het vandaan dat zij het alleen recht hebben op de Westlandse grond Een ieder die tuinbouw grond bezit ,is niet verplicht om het aan een tuinder te verkopen Hij mag zijn grond verkopen aan een ieder in Nederland en daar buiten Zelfs aan een project ontwikkelaar Het bestemmingsplan staat verkoop niet in de weg De hele reconstructie is op niets uitgelopen ,nergens word een kas gebouwd De tuinbouw kan niet alleen beslissen ,hoe het Westland er uit moet gaan zien De burger beslist hierover en dat zijn er 116000 Tot nu toe zitten de sloten nog steeds met gif ,is de tuinbouw de grootste energie slurper van Nederland ,met 10 % van het aardgas wat ze stoken En de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2 ,Dan de uitbuiting van 16000 arbeidsmigranten ,waar Nederland de buik van vol heeft Gelet op de politiek en de uitspraken van de president van de Nederlandse bank dhr Klaas Knot en dhr Hasekamp van het cultureel planbureau Een geboren Hollander gaat niet in de kas werken ,maar studeren Het werk en de verdiensten zijn te min Dan maar goedkope uit oost Europa geimporteerde arbeidsmigranten ,die werken tenminste voor een schijntje ,hebben niet eens een fatsoenlijk dak boven hun hoofd Twee weken geleden in een vandaag ,iemand van het Leger des Heils 60 % van alle 30000 daklozen in Nederland zijn arbeidsmigrant Het worden er alleen maar meer Tuinbouw het voegt niets toe 1,1 % aan het nationaal product Daarom moet er in het Westland veel veranderen Ik hoor al ex tuinders die hun perceel leeg laten liggen ,die werken niet mee aan reconstructie Ook dat is niet verplicht Die zeggen liever natuur en over 10 jaar is je perceel nog meer waard De gemeente kan niemand verplichte om zijn perceel te verkopen Om verpaupering te voorkomen ,gemeente laat meer natuur toe ,beesten in een weide ,en stopt met het focussen op de tuinbouw ,die is er over 20 jaar niet meer En over de arbeidsmigranten daar gaat met het nieuwe kabinet de bezem door heen De tuinbouw wel de lusten maar niet de lasten We leven in een overvol Westland ,gemeente gaat voor een betere leefomgeving ,zo de nieuwe wet van 1 januari 1924 u voor houd Hou eens meer rekening met de burger en wat minder met de tuinbouw WANT DIE RECONSTRUCTIE IS EEN FINALE MISSER GEWORDEN Dat zag je al toen je er aan begon Niemand is verplicht om zijn grond ten behoeve van de tuinbouw te verkopen Dan ben je gewoon uitgeteld
Goed bezig Peter chapeau

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Sterrenhemel bekijken tot donderdag 27 juni - Woensdag overschakelen voor appgebruikers Westlanders.nu - Trekvaartdag in Museum Jan Anderson - Hoe gemeenschappen hun leden digitale geletterdheid kunnen bijbrengen - Excursie Zandmotor op zaterdag 6 juli - Boeken- en platenmarkt Maassluis op zaterdag 29 juni - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - De Westlandse Notenmix op 6 juli - Lezing Jacques Moerman over cultuurhistorisch erfgoed op 20 juni - 30 juni optreden Masson Hooks - Zaterdag 13 juli Oldtimer vrachtautoshow - Kofferbakverkoop op zaterdag 6 juli - Zaterdag 20 juli schaak -/damfietstocht door Westland - Themabijeenkomst ‘Kanker en alleenstaand’ bij Carma - Tentoonstelling Helmen vol Verhalen - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek op 22 juni - International Summer Music Festival Westland 2024 - Gezinsexcursie leven in het Water - Westlandse scholieren exposeren in KunstHalte 6 - Langste climate chain ooit langs de Nederlandse kust - Traineeship Tuinbouw - Activiteiten in Ter Heijde in juni, juli en augustus - Informatieochtend ‘Medische lingerie, protheses en badkleding’ bij Carma - Junior Financial Controller - Tiny House festival “De Kluit Karavaan” - Derde TenTuinstelling op 24 augustus in Maassluis - Magazijnbeheerder/ Baliemedewerker - Processie over Schelpenpad Lambertuskerk - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Carwash Westland viert haar 13e verjaardag met 25% bonus! - Horeca Toppers Gezocht - Feest voor mensen met een beperking op 6 juli - Zomerwandeling in het Staelduinse Bos. - Grote artiesten op splinternieuw Festival “Dagje Outsiders” in het Zuiderpark! - Kan een iPhone worden gehackt? De meest voorkomende mythes ontkracht - Westland Verstandig op bezoek in moestuincomplex “Ons kastuintje” in Kwintsheul - Productiemedewerker omgeving Oegstgeest - Expositie ‘Groene Impact” in de Hofboerderij - Allround medewerker met coördinator skills - KNRM-wandelroutes en informatieborden bij reddingstations - Parttime bezorger gezocht! - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Medewerker Werkplaats - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged