Blijdschap en teleurstelling over het nieuwe College

Progressief Westland, Wim van Dijk

Blijdschap en teleurstelling over het nieuwe College

Westland 03.05.2014 update - De één is er blij mee, de ander niet. Twee verschillende visies in reactie op het nieuwe College.

Hieronder de drie binnengekomen berichten.

REACTIE LPF-WESTLAND OP COALITIEVORMING EN BESTUURSAKKOORD!

Bericht 1 - LPF-Westland heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het bestuursakkoord dat gesloten is tussen CDA, GBW, VVD en PW. Enkele weken geleden werd LPF-Westland te verstaan gegeven dat de fractie van het CDA gekozen had voor de zogenaamde 'bestuurlijke continuïteit' en dat de keus dus gevallen was op het gehalveerde GBW...! Wat onder 'bestuurlijke continuïteit' wordt verstaan is ons na het lezen van dit bestuursakkoord volledig onduidelijk, omdat de letterlijke vertaling kan worden gezien als dat verkiezingen overbodig zijn en het signaal van de uitslag er niet toe doet! (foto archief)

De verdeling van de wethouderstaken tonen slechts continuïteit in de portefeuilles van de twee CDA-wethouders en de andere wethouders krijgen zo goed als allemaal nieuwe taken. De eerdergenoemde continuïteit is dus een wassen neus gebleken en zijn partijbelang en persoonlijke belangen duidelijk voor het Westlands belang gegaan! Een trieste constatering, een overduidelijke schoffering van de kiezers en een gemiste kans om het Westland op een hoger bestuurlijk niveau te tillen.

Inhoudelijk gezien ziet de fractie van LPF-Westland op het eerste gezicht een aantal positieve zaken zoals :

- Inzet van particuliere beveiligingsbedrijven in de openbare ruimte;

- Ontwikkeling topsportbeleid;

- (Gedeeltelijk) terugdraaien bezuinigingen groenonderhoud.

Ook zien we duidelijk ruimte voor de startersbeurs en nieuwe initiatieven om de woningmarkt verder vlot te trekken. Daartoe zal LPF-Westland op korte termijn moties indienen.

Sceptisch kijken we naar zaken als 'Public Affaires' en verder zijn we uiterst teleurgesteld in de houding van de coalitiepartijen jegens de sluiting van Zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk! Toegezegde onderzoeken bij de begrotingsraad om het bad open te houden zijn plotseling vergeten en dit valt dus niet uit te leggen aan de burgers!

Zoals men van LPF-Westland gewend is zullen wij verder gaan met het op onze wijze bedrijven van politiek : recht door zee met een positief kritische houding! LPF-Westland, gaat er vanuit dat de coalitiepartijen met ons willen bouwen aan een beter Westland. Gezien het formatie-traject hebben wij daar nu echter wel de nodige vraagtekens bij.

Fractie LPF-Westland

 ----------------------------------

Een groen en sociaal Westland met Progressief Westland in het College

Bericht 2 - De fractie van Progressief Westland is zeer tevreden over het op 1 mei jl. gepresenteerde bestuursakkoord van CDA Westland, GemeenteBelang Westland, VVD Westland en Progressief Westland. Voor de partij betekent het dat Mohamed el Mokaddem de komende vier jaar als wethouder uitvoer zal geven aan het beleid rondom sociale zaken (werk, inkomen en participatie), sport, duurzaamheid, communicatie, dienstverlening, P&O.


De nieuwe fractievoorzitter Ulbe Spaans is trots op het behaalde resultaat: "Wij zijn blij met het groene en sociale karakter van het bestuursakkoord. Daarnaast hebben wij een stevige portefeuille uitonderhandeld. Onze wethouder en onze fractie gaan met groot vertrouwen deze bestuursperiode in."
 
Spaans: "Op sociaal vlak wordt een goede invulling van de drie decentralisaties, Jeugdzorg, Participatiewet en Zorg/Wmo, als belangrijkste uitdaging gezien. Daarbij is door Progressief Westland onder meer ingezet op een ruimhartiger minimabeleid en continuïteit van zorg. Ook wordt een aantal bezuinigingen op de buitenruimte teruggedraaid. Er wordt geïnvesteerd in groen in de kernen en voor elke gekapte boom moeten er twee worden teruggeplaatst. Dit moet het Westland aantrekkelijker maken."
 
Ook het onderzoeken van de mogelijkheden voor de Westlandpas, waarmee alle Westlanders toegang moeten krijgen tot sport en cultuur, heeft een plek gekregen in het bestuursakkoord. Daarnaast moet de gemeente haar organisatie verbeteren; een eigentijdse dienstverlening van hoog niveau, met zoveel mogelijk digitale producten en diensten en een slagvaardige, efficiënte en meedenkende organisatie.
 
Met het wethouderschap van Mohamed el Mokaddem vindt er een verschuiving plaats binnen de fractie van Progressief Westland. Ulbe Spaans is door de fractie unaniem gekozen tot fractievoorzitter. De vrijgekomen zetel in de raad voor Progressief Westland wordt door Nico de Gier ingevuld. 
 
 
---------

Westlandse kiezers worden bedrogen.

 

Bericht 3 - Bij de coalitiebesprekingen wordt geen rekening gehouden met de werkelijke betekenis van de verkiezingsuitslag. Een CDA, die weigert met de grootste winnaar in zee te gaan, maar die samenwerking zoekt met de grootste verliezer. Dat kan toch niet. Ik dacht toch dat de kiezers die partij grotendeels hadden laten vallen. En een splinterpartij handhaven die niets gewonnen heeft, maar toch belonen met een zetel op het pluche.

 

En dan ook nog samenwerking zoeken met de VVD, die tijdens de verkiezingen bekend maakte dat 8 jaar beleid van CDA en GBW bijna 400 miljoen euro schuld had opgeleverd. Een nieuw beleid is dus nodig! Het roer moet om! Zou diezelfde VVD nu gewoon in de coalitie willen meedoen met onnodig geld uitgeven en twee gemeentehuizen gaan bijbouwen?

 

Ondanks een verkiezingsuitslag waaruit zonneklaar blijkt dat veel inwoners niet tevreden zijn met het huidige beleid, zweren het CDA en enkele kleinere partijen gewoon bij de oude politiek. Is dat de ware democratie? En naar Westland Verstandig wordt slechts plichtmatig geluisterd, staat in de krant. En juist die partij is steeds weer bezorgd om de toekomst van het Westland.

 

Zij zijn de klokkenluiders, die de burgers waarschuwen voor verkeerd beleid. De huidige beleidsvoerders willen kennelijk kosten wat kost de baas blijven. Wat ervan komt, zien we later wel. Geen wonder dat de kiezers roepen :”Ze zoeken het maar uit. Ze luisteren toch niet naar ons!”. Héél jammer! Eigenlijk gewoon triest.

 

Wim van Dijk

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info