Collegevragen inzake verontrustend gebruik Perspektief Witte Brug en Gantelhof

Westland Verstandig

Poeldijk 01.10.2019 - Onze fractie is benaderd door een delegatie uit Poeldijk inzake het verontrustende gebruik door Perspektief van een deel van de Witte Brug en het gebruik van de Gantelhof.


Men voelt zich niet meer veilig en ook de recente toezeggingen van de burgemeester en de commissie hebben hen niet verder gerustgesteld omdat sindsdien er weinig voelbaar veranderd is. Ook van andere bewoners uit Poeldijk ontving onze fractie foto’s met daarop zichtbaar dronken personen die urineerden midden op straat en van zichtbaar verwarde personen die men niet graag in het donker tegenkomt. Dit kan eigenlijk niet meer en aan deze situatie zou een einde gemaakt moeten worden. 

\"\"

In het verleden heeft wethouder De Goeij aangegeven dat met Perspektief de afspraak gemaakt is dat in Westland een alternatieve locatie gezocht zou gaan worden. De indruk bestaat dat zo lang dat niet het geval is Pieter van Foreest de huurovereenkomst met Perspektief blijft verlengen, terwijl de Gantelhof, eigendom van de gemeente zo te zien, ook al verhuurd wordt aan vaak mensen die, al of niet terecht, bij de Poeldijkers een onveilig gevoel oproepen. Het gaat dan vooral om de directe omgeving van de Witte Brug, Kerkplein en Kerkhof, Voorstraat, Rijsenburgerweg en die leefomgeving gaat natuurlijk achteruit op deze wijze. Erger is dat de gebouwen verkeerd gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

\"\"

Volgens onze fractie moet er nu op korte termijn een oplossing komen en bekend is dat bij Parnassia ruimtes vrijstaan. Is het niet mogelijk om met de gemeente Den Haag en Parnassia overleg te voeren om in ieder geval de locatie van Perspektief te verplaatsen en bij de plaatsing van personen in de Gantelhof beter op te letten of die personen geen gevaar / dreiging opleveren. 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-Is het College bereid om hier actief en handelend op te treden anders dan alleen maar verzachtende woorden te spreken tot Perspektief, die natuurlijk haar best doet maar blijkbaar niet in staat is om dit probleem, mede gezien de ligging van het gebouw, te beteugelen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Reacties (4 reacties geplaatst)

Lekker realistisch Leo om 5 dagen per week te moeten werken en daarnaast 5 uur vrijwilligers werk te moeten doen. Dan kan er bijna niemand wonen. Daarnaast is het juist een plek voor senioren. Desalniettemin ben ik het er wel mee eens dat die twee doelgroepen niet samen gaan aldaar. Goed idee om het naar parnassia te verplaatsen. Lijkt me wel handig dat er dan meer beveiliging gaat werken want die hebben het nu al erg druk.
Leo eens werken verplichten maar ja zin
Totdat de bom barst...
Er is geen perspectief voor die mensen daar. Ik vind als je daar wil wonen MOET je minimaal 40 uur werken en 5 uur per week vrijwilligers werk doen. Ook de huis vesting moet netjes zijn.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.