Collegevragen inzake verontrustend gebruik Perspektief Witte Brug en Gantelhof

Westland Verstandig

Collegevragen inzake verontrustend gebruik Perspektief Witte Brug en Gantelhof

Poeldijk 01.10.2019 - Onze fractie is benaderd door een delegatie uit Poeldijk inzake het verontrustende gebruik door Perspektief van een deel van de Witte Brug en het gebruik van de Gantelhof.

Men voelt zich niet meer veilig en ook de recente toezeggingen van de burgemeester en de commissie hebben hen niet verder gerustgesteld omdat sindsdien er weinig voelbaar veranderd is. Ook van andere bewoners uit Poeldijk ontving onze fractie foto’s met daarop zichtbaar dronken personen die urineerden midden op straat en van zichtbaar verwarde personen die men niet graag in het donker tegenkomt. Dit kan eigenlijk niet meer en aan deze situatie zou een einde gemaakt moeten worden. 

In het verleden heeft wethouder De Goeij aangegeven dat met Perspektief de afspraak gemaakt is dat in Westland een alternatieve locatie gezocht zou gaan worden. De indruk bestaat dat zo lang dat niet het geval is Pieter van Foreest de huurovereenkomst met Perspektief blijft verlengen, terwijl de Gantelhof, eigendom van de gemeente zo te zien, ook al verhuurd wordt aan vaak mensen die, al of niet terecht, bij de Poeldijkers een onveilig gevoel oproepen. Het gaat dan vooral om de directe omgeving van de Witte Brug, Kerkplein en Kerkhof, Voorstraat, Rijsenburgerweg en die leefomgeving gaat natuurlijk achteruit op deze wijze. Erger is dat de gebouwen verkeerd gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Volgens onze fractie moet er nu op korte termijn een oplossing komen en bekend is dat bij Parnassia ruimtes vrijstaan. Is het niet mogelijk om met de gemeente Den Haag en Parnassia overleg te voeren om in ieder geval de locatie van Perspektief te verplaatsen en bij de plaatsing van personen in de Gantelhof beter op te letten of die personen geen gevaar / dreiging opleveren. 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-Is het College bereid om hier actief en handelend op te treden anders dan alleen maar verzachtende woorden te spreken tot Perspektief, die natuurlijk haar best doet maar blijkbaar niet in staat is om dit probleem, mede gezien de ligging van het gebouw, te beteugelen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Nieuwe brochure van Bibliotheek én VU Westland gereed Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info