D66: meer tijd nemen voor draagvlak Rentmeester

D66 Westland

D66: meer tijd nemen voor draagvlak Rentmeester

Naaldwijk 19.06.2015 - Al enige weken is het onderwerp van gesprek, het project Rentmeester. Op het grasveld naast

winkelcentrum De Tuinen is een locatie gereserveerd voor detailhandel.

Hier zou een grote supermarkt moeten komen in het centrum van Naaldwijk. "De afgelopen maanden hebben we veel informatie gekregen over het project", aldus D66-steunraadslid Maarten van der Drift, "Maar tot op heden is er nog steeds veel discussie over het verkeer, de omwonenden, de nabije ondernemers en zelfs de invulling van de supermarkt zelf!’. D66 Westland zal 30 juni een motie indienen waarmee de fractie vraagt het plan nogmaals onder de loep te nemen.

De afgelopen weken werd goed duidelijk dat de projectontwikkelaar, de bewoners, de Naaldwijkse ondernemers en de politiek niet op een lijn zitten. Het college wil in de raadsvergadering van 30 juni goedkeuring van de raad om het bestemmingsplan en de bouwvergunning vrij te geven voor inspraak. De verwachting is dat er veel bezwaren zullen worden ingediend tegen het plan. Uit een onderzoeksrapport bleek dat de komst van een heel grote supermarkt negatieve gevolgen kan hebben voor de ondernemers uit de kern Naaldwijk zelf en de omliggende Westlandse dorpen.

"Het mag niet zo zijn, dat we met dit plan onze eigen ruiten ingooien", zegt D66-raadslid Maxim van Ooijen. "D66 Westland vindt de ondernemers binnen de kernen in Westland een belangrijke schakel in de gemeente. Als er zo veel onduidelijkheid is over dit project, ook voor de bewoners, is het bijna onmogelijk om een definitieve beslissing te nemen, voor ons komt de besluitvorming over dit voorstel te vroeg. Daarom roepen wij in de motie alle partijen op om nu eens om de tafel te gaan zitten en tot een supermarkt te komen die op een breder draagvlak dan nu het geval is kan rekenen."

-----------------------------------------------

M O T I E

De Rentmeester, Naaldwijk

De raad in vergadering bijeen op 30 juni 2015

Constaterende dat:

1.        er een plan is voorgelegd voor de bouw van een supermarkt met woningen en parkeerdekken tussen Patijnenburg en Simon van Slingelandtstraat in Naaldwijk

2.        met name de verkeersafwikkeling en de invulling van de supermarkt hebben geleid tot grote onrust bij inwoners en ondernemers in het centrum van Naaldwijk

Overwegende dat

1.        bij majeure bouwplannen in de gemeente het bereiken van voldoende maatschappelijk draagvlak van groot belang is

2.        volgens het I&O-rapport de komst van een grote supermarkt een negatief effect zal hebben op de speciaalzaken in Naaldwijk en omliggende woonplaatsen

3.        deze bouwplannen ook volgens de provincie Zuid-Holland geen negatieve effecten hebben op de omliggende gemeenten, maar wel op de Westlandse kernen

Verzoekt het college

1.        het voorontwerp bestemmingsplan en de omgevingsvergunning nog niet ter inzage te leggen

2.        door overleg tussen gemeente, ontwikkelaar, bewoners en ondernemers te bereiken dat

a.    er duidelijkheid komt over de vorm en invulling van de beoogde supermarkt

b.    de grootte van de beoogde supermarkt past binnen de schaal van het Naaldwijkse centrum

c.    er een verkeersafwikkeling wordt ontworpen waarbij het verkeer van en naar woningen en winkels meer evenredig over de omliggende straten wordt verdeeld

d.    de bouw van het nieuwe complex niet leidt tot significante vermindering van het woongenot van het aanpalende appartementengebouw

3.        over de voortgang en uitkomsten van dit overleg periodiek te rapporteren aan de gemeenteraad en gaat over tot de orde van de dag

Maxim van Ooijen

D66 Westland

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info