Hoge boetes voor kinderopvangorganisaties in Westland

VVD Westland

Hoge boetes voor kinderopvangorganisaties in Westland

Westland 28.07.2015 - Westlandse kinderopvangorganisaties in o.a. ’s-Gravenzande, Monster, Wateringen, Poeldijk en Naaldwijk zijn geconfronteerd met hoge boetes

sinds de invoering d.d. 1 juli 2014 van de beleidsregels handhaving kinderopvang gemeente Westland 2014.

Daar waar kinderopvangorganisaties vóór invoering van deze regels een waarschuwing kregen en zij in de gelegenheid werden gesteld om omissies te herstellen, wordt nu direct een (hoge) boete opgelegd, zonder te kijken naar de omstandigheden van het geval. De wet Kinderopvang an sich is niet veranderd. Dat kinderopvangorganisaties zich aan de wet dienen te houden staat ook buiten kijf.

Vooropgesteld zij ook dat bij ernstige overtredingen zoals bijvoorbeeld teveel kinderen in een groep of gevaarlijke situaties uiteraard streng gehandhaafd moet worden en direct een hoge boete dient te worden opgelegd. Maar in een situatie bijv. waarin twee gekwalificeerde leidsters op een groep staan en er een extra iemand is gekomen om sportles te geven, waarbij de laatstgenoemde per abuis een verouderd VOG had, hetgeen binnen drie dagen hersteld was, is dan een hoge boete wel opportuun? (foto archief)

M.a.w. met de invoering van de nieuwe beleidsregels is in de uitvoering geen ruimte meer om rekening te houden met de omstandigheden van het geval. Een feit van algemene bekendheid is dat de kwaliteit van de kinderopvang in Westland van een goed niveau is, ook vóór invoering van de beleidsregels. Wordt het doel – kwaliteit van Kinderopvangorganisaties – niet voorbij geschoten: bovengenoemd voorbeeld kan ertoe leiden dat kinderopvangorganisaties zich steeds meer gaan beperken in hun initiatieven die ‘meer dan gemiddeld zijn’ en hiervoor geen ruimte meer voelen.

Dit alles leidt tot de volgende vragen van de fractie van VVD Westland:

1. Nu er ruim een jaar is verstreken sinds de invoering van de beleidsregels handhaving kinderopvang gemeente Westland 2014, is het tijd voor een evaluatie. Kan het college ervoor zorg dragen dat deze evaluatie op korte termijn, te weten in het najaar 2015, gehouden wordt?

2. Kan bij deze evaluatie inzichtelijk worden gemaakt hoeveel boetes er zijn opgelegd sinds 1 juli 2014 en voor welke feiten, e.e.a. in vergelijking tot de periode voorafgaand aan 1 juli 2014?

3. Kan het college ervoor zorgen dat bij deze evaluatie de kinderopvangorganisaties, zodanig (inhoudelijk) betrokken worden, dat dit zinvol is?

4. Is de gemeente primair niet verplicht, zoals bij de uitvoering van de Wet Fraude, om rekening te houden met de omstandigheden van de situatie en de ernst van de geconstateerde overtreding teneinde zo nodig en afhankelijk van de verwijtbaarheid boetes te matigen? In welke mate wordt aan die verplichting uitvoering gegeven? En in hoeverre kan meer rekening gehouden worden met de omstandigheden van het geval?

5. Subsidiair, indien het onder 4 genoemde niet op gaat: kan dan in de evaluatie ook meegenomen worden de behoefte van de kinderopvangorganisaties om meer rekening te houden met de omstandigheden van het geval?

6. Kan in de evaluatie ook worden onderzocht wat het effect is van de invoering van de beleidsregels, m.a.w. of dit de kwaliteit wel ten goede komt, of dat het doel wordt voorbij gestreefd? En kan worden aangegeven op welke onderdelen de beleidsregels in het licht van vorenstaande aanpassing behoeven?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,
Geraldine van der Knaap
Elly van der Wilk
Lianda Heijl

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info