Stand van zaken burgerwoningen in glastuinbouwgebied

College Westland

Stand van zaken burgerwoningen in glastuinbouwgebied

Westland 12.09.2019 - Op 2 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over burgerwoningen in het glastuinbouwgebied Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bereid om op korte termijn een totaaloverzicht te geven van alle woningen in het “glastuinbouwgebied” Westland?

Antwoord 1

Ja, zie bijlagen 1 en 2. Dit overzicht betreft woningen ‘in’ of direct grenzend aan (uitlopers linten woonkern) aan het glastuinbouwgebied. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat dit overzicht géén juridische status heeft; de informatie op de landelijke voorziening (Ruimtelijkeplannen.nl) is juridisch bindend en voor een ieder openbaar toegankelijk. Per woning kan aldaar de juridische status worden ingezien.

Vraag 2

Is het College bereid om aan te geven wat de bestemming van de woningen is volgens de gemeente?

Antwoord 2

Ja, zie bijlagen 1 en 2.

Vraag 3

Is het College bereid om aan te geven sinds wanneer die woningen dan een burgerbestemming hebben?

Antwoord 3

Ja. In bijlage 1 vindt u per woning het laatst door uw raad vastgestelde bestemmingsplan, in bijlage 2 de door het college vastgestelde wijzigingen sindsdien.

Zoals in de toelichting van de bestemmingsplannen voor het duurzaam glastuinbouwgebied is aangeven zijn voor die tijd:

- 681 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in de bestemmingsplannen Woningen Buitengebied deel I, II en III;
- 20 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door het college middels een wijzigingsplan;
- 111 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Westland’ (bijlage 2 bij de toelichting)
- 23 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Boomawatering’ (bijlage 2 bij de toelichting).

Alle overige woningen zijn in de voormalige gemeenten in de destijds (45) van toepassing zijnde bestemmingsplannen reeds van bestemming gewijzigd. 

Vraag 4

Is het College bereid om aan te geven voor welke woningen op dit moment een aanvraag loopt om omgezet te worden van agrarisch naar burger?

Antwoord 4

Ja, dit betreft (dd. 21 augustus 2019):

 

 

(junior) Kassenbouwers / Kassenslopers Westland Meer info - Tekenaar / Werkvoorbereider Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Inkoper / Verkoper AGF (Spaans is een pré) Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Collegevragen inzake werkwijze Argos Meer info - Klimaat in je straat Meer info - Tweede editie Kerstfeest in de Stad strijkt neer in Maassluis Meer info - Stichting Garrels-orgel Maassluis presenteert ‘Hommage aan Feike Asma Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Ponte Meer info - Kledingactie voor projecten van Westlandse missionarissen! Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Bowlen met Young Carma Meer info - Cursus “Gouden Momenten“ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - ‘Debat van NIX’ op donderdag 19 september Meer info - Workshop anders kijken naar kindertekeningen Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland en Aalsmeer Meer info - Kampioenschap Poker komt naar Ter Heijde Meer info - Medewerk(st)er ERP systeem Navision Lansingerland Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Vrijdag 27 oktober literaire- / poëzieavond Meer info - Column; Wel schuld, geen straf! Meer info - Verkoper Potplanten (met eigen klantenkring) Aalsmeer Meer info - Verkoper Potplanten Aalsmeer Meer info - Inkoper Kamerplanten Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Verwarmingsmonteur Westland Meer info - Servicemonteur Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Wandelen voor jongvolwassenen bij Inloophuis Carma Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Systeem / Applicatiebeheerder Westland Meer info - Omgaan met dementie Meer info - Ouderen wonen minder vaak alleen Meer info - Workshop Encaustic Art bij Inloophuis Carma Meer info - Mini cursus “Hollandse Meesters “ in Hofboerderij Meer info - Westland Korenfestival op zaterdag 21 september Meer info - Projectmanager Health Magazine Westland Meer info