Stand van zaken burgerwoningen in glastuinbouwgebied

College Westland

Stand van zaken burgerwoningen in glastuinbouwgebied

Westland 12.09.2019 - Op 2 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over burgerwoningen in het glastuinbouwgebied Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bereid om op korte termijn een totaaloverzicht te geven van alle woningen in het “glastuinbouwgebied” Westland?

Antwoord 1

Ja, zie bijlagen 1 en 2. Dit overzicht betreft woningen ‘in’ of direct grenzend aan (uitlopers linten woonkern) aan het glastuinbouwgebied. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat dit overzicht géén juridische status heeft; de informatie op de landelijke voorziening (Ruimtelijkeplannen.nl) is juridisch bindend en voor een ieder openbaar toegankelijk. Per woning kan aldaar de juridische status worden ingezien.

Vraag 2

Is het College bereid om aan te geven wat de bestemming van de woningen is volgens de gemeente?

Antwoord 2

Ja, zie bijlagen 1 en 2.

Vraag 3

Is het College bereid om aan te geven sinds wanneer die woningen dan een burgerbestemming hebben?

Antwoord 3

Ja. In bijlage 1 vindt u per woning het laatst door uw raad vastgestelde bestemmingsplan, in bijlage 2 de door het college vastgestelde wijzigingen sindsdien.

Zoals in de toelichting van de bestemmingsplannen voor het duurzaam glastuinbouwgebied is aangeven zijn voor die tijd:

- 681 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in de bestemmingsplannen Woningen Buitengebied deel I, II en III;
- 20 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door het college middels een wijzigingsplan;
- 111 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Westland’ (bijlage 2 bij de toelichting)
- 23 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Boomawatering’ (bijlage 2 bij de toelichting).

Alle overige woningen zijn in de voormalige gemeenten in de destijds (45) van toepassing zijnde bestemmingsplannen reeds van bestemming gewijzigd. 

Vraag 4

Is het College bereid om aan te geven voor welke woningen op dit moment een aanvraag loopt om omgezet te worden van agrarisch naar burger?

Antwoord 4

Ja, dit betreft (dd. 21 augustus 2019):

 

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info