Stand van zaken sloopplannen oude Dalton Mavoschool

College Westland

Stand van zaken sloopplannen oude Dalton Mavoschool

Naaldwijk 20.07.2018 - Op 14 april heeft de fractie LPF Westland collegevragen gesteld inzake de voortgang rondom de sloop van de oude Dalton Mavo school aan de Hendrik van Naaldwijkstraat.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het college bekend met de verslechterende situatie van het al vele jaren leegstaande schoolgebouw?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is er al bekend wanneer het schoolgebouw gaat worden gesloopt?

Antwoord 2

Nee, we zijn hierover in gesprek met de eigenaar.

Vraag 3

Als dit niet bekend is, wil het college er bij de eigenaar op aandringen om voor de veiligheid van de omgeving de sloop op zeer korte termijn ter hand te nemen en indien de eigenaar dit niet wenst, welke middelen gaat het college inzetten om de eigenaar tot sloop te bewegen?

Antwoord 3

Naar aanleiding van de recente brand op 11 april in het leegstaande gebouw is er bij de toenmalige eigenaar, Lentiz Onderwijsgroep, (nogmaals) op aangedrongen zo snel mogelijk over te gaan tot sloop. Op 26 april zijn de grond en het gebouw echter door Lentiz overgedragen aan een nieuwe eigenaar, Specht Bouw.

In het eerste gesprek dat we met deze eigenaar hadden is de staat van het gebouw besproken. Afgesproken is dat de nieuwe eigenaar gaat slopen zodra er voor hem voldoende duidelijkheid is over een haalbare ontwikkeling in de vorm van een anterieure overeenkomst.

Vraag 4

Is het college bekend met de aanwezigheid van ongedierte?

Antwoord 4

Er zijn geen meldingen bekend bij de gemeente over aanwezigheid van ongedierte op deze locatie.

Vraag 5

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van het ongedierte in en rondom het pand?

Antwoord 5

Het pand is eigendom van Specht Bouw. Bestrijding van eventueel aanwezig ongedierte valt onder zijn verantwoordelijkheid. De gemeente monitort de openbare ruimte op aanwezigheid van ongedierte. Mocht in de omgeving van dit pand ongedierte worden gesignaleerd, dan zal de gemeente passende maatregelen treffen.

Vraag 6

Zijn er bij het college al plannen bekend over de ontwikkeling van de genoemde locatie en binnen welke termijn deze plaats gaat vinden?

Antwoord 6

Ja, in april heeft Lentiz de gronden met opstallen verkocht aan een nieuwe partij. We zijn met deze partij in gesprek om te bekijken of dit plan past binnen de gestelde randvoorwaarden voor ontwikkeling van deze locatie en daarmee voldoende aanleiding geeft tot het sluiten van een anterieure overeenkomst met deze partij. In het derde kwartaal van 2018 moet hierover meer duidelijk worden.

 

 

 

 

 

Kerstconcert in Bartholomeuskerk Poeldijk Meer info - Earth Tongue ( Nieuw-Zeeland) live in Nederland Drie Meer info - Eerste editie van Bieb in Debat over Taal! Meer info - Cantatedienst met cantate 106 van Bach op 4 november Meer info - Gospelkoor YMCA tijdens parochteviering 28 oktober Meer info - Museum Maassluis is op zoek naar enthousiaste baliemedewerkers Meer info - Concert voor Ukkies Meer info - Oogstmarkt op binnenplein Provinciehuis Meer info - Nieuwe Nederlandse religieuze muziek in Oude Kerk Meer info - Warme klanken door Muziekvereniging St. Gregorius, Kwintsheul. Meer info - WOP Hofboerderij op zondag 21 oktober Meer info - Rommelmarkt Dorpshoeve zondag 28 oktober Meer info - Westland Event 2018 over datagedreven tuinbouw Meer info - Ding mee naar de Anne-Marie van der Lindenprijs 2018! Meer info - Zaterdag 27 oktober Open Dag bij Stichting on Wheels Meer info - Heuloween op zaterdag 27 oktober Meer info - Opfriscursus oudere automobilisten in Westland Meer info - Wethouder Vreugdenhil leest voor tijdens Nationale Voorleeslunch Meer info - Workshop ‘Kindertekeningen lezen’ met coach Marjo Koppert Meer info - Govert Schilling in Bibliotheek \'s-Gravenzande Meer info - Speelgoedbeurs bij Speel-o-theek Ieniemienie Meer info - CRM vergadert op 16 oktober a.s. Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker over seksualiteit en intimiteit Meer info - Duik mee in de Week van ons Water! Meer info - Boer of boerin voor een dag Meer info