Tekst en uitleg over populierenkap Hoflaan

College Westland

Tekst en uitleg over populierenkap Hoflaan

's-Gravenzande 13.12.2019 - Op 31 oktober heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over een voorgenomen populierenkap aan de Hoflaan in ’s-Gravenzande.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Is het College bereid om het vorenstaande verder uit te zoeken en met alternatieven te komen zodat keuzes gemaakt kunnen worden? 

Antwoord 1
Zie de onderbouwing hiervoor in onderstaande vragen. 

Collegevragen inzake populierenkap HoflaanFoto Googlemaps

Vraag 2
Waarom wordt weer rücksichtslos overgegaan tot kap, terwijl er wellicht andere mogelijkheden zijn? 

Antwoord 2
In de gemeente Westland worden in verband met veiligheidsredenen alle populieren van 40 jaar en ouder die als zeer slecht, slecht en onvoldoende uit de BVC (Boom Veiligheid Controle) komen, gekapt.  

Op de Hoflaan te ’s-Gravanzande staan in een smalle groenstrook, direct langs de weg, ruim 40 jaar oude populieren die een verminderde conditie hebben (slecht en onvoldoende). Deze bomen hebben een verhoogd risico op takbreuk en windworp. Het voornemen is daarom deze bomen te kappen. 

Vraag 3
Is het niet zonde om de oudste boom van ’s-Gravenzande weg te halen en daar geen inspanning voor te doen om deze te behouden? 

Antwoord 3
Het is onbekend welke boom hier wordt bedoeld. 

Vraag 4
Onderkent het College het hiervorenstaande dat er geen mankracht en ook geen geschikte bomen zijn voor de herplant en waarom worden wel alvast die bomen weggehaald?  

Antwoord 4
Er is voldoende mankracht en er zijn geschikte bomen beschikbaar. 

Vraag 5
Is het probleem urgent en moet onmiddellijk kap plaatsvinden of is dit al een oud probleem wat nog jaren zou kunnen voortduren zonder dat er noemenswaardige gevaren zijn? 

Antwoord 5
Populieren en wilgen zijn gemiddeld kaprijp tussen de 30 en 40 jaar. Het lang(er) laten staan van deze bomen zorgt voor stijgende onderhoudskosten en risico’s. Hierbij valt te denken aan zware takbreuk en windworp. Bij stormen breken er gemakkelijk dikke takken uit. Windworp is d e term voor het spontaan omvallen van de gehele boom na een storm of rukwind. Dit vindt voornamelijk plaats in de zomer en herfst als de boom volledig in blad staat terwijl de ondergrond is verzadigd na overvloedige regenval. Vaak is de oorzaak dat de boom ernstig verzwakt is doordat het kernhout geheel of gedeeltelijk is weggerot.

Dit is niet aan de buitenkant te zien. In het Westland kunnen we stellen dat populieren en wilgen van meer dan 40 jaar oud in hun laatste levensfase zitten. Veel aangeplante bomen staan niet in optimale omstandigheden. Vaak zijn de bomen in smalle bermen naast de verharde rijbaan en nabij watergangen geplant.  Niets doen zal een significante stijging van onderhoudskosten laten zien. Naast het risico van ongelukken door takbreuk en het “spontaan” omvallen van deze bomen met alle gevolgen van dien.

Om bovenstaande risico’s te voorkomen worden nu alle Populieren van 40 jaar en ouder gekapt, die als zeer slecht, slecht en onvoldoende uit de BVC (Boom Veiligheid Controle) komen. De bomen die 40 jaar en ouder zijn, maar die nog als voldoende en goed beoordeeld zijn blijven voorlopig staan. 

Het college ziet geen aanleiding om het besluit te heroverwegen

Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Workshop Zomersnoei Meer info - Alternatieve tentviering als afsluiting feestweek Honselersdijk Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Schapen hoeden met Young Carma Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info