College Westland zet in op toename sociale huurvoorraad

College Westland

College Westland zet in op toename sociale huurvoorraad

Westland 17.01.2020 - Op 15 november hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland inzake prioriteiten sociale woningbouw.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1
Gaat uw college het voorbeeld dat buurgemeente Rijswijk geeft volgen en kunnen we er op rekenen en vertrouwen dat uw college in de afspraken met de Westlandse corporaties nu het parool ‘Westland voor de Westlanders’ laat gelden? 

Antwoord 1
Het college volgt het voorbeeld van buurgemeente Rijswijk niet om géén taakstellingen voor nieuwbouw van sociale huurwoningen op te nemen in de afspraken met Westlandse corporaties, Westland volgt haar eigen koers. Conform de Woonvisie 2030 wil het college jaarlijks de sociale huurvoorraad laten toe nemen. Het college zet erop in dat de woningbouwprogrammering afgestemd blijft op de woningbehoefte van inwoners van Westland en enige ruimte biedt voor instroom uit de regio. 

Vraag 2
In hoeverre acht uw college zich – na het besluit van de gemeente Rijswijk - nog gebonden aan regionale afspraken zoals bijvoorbeeld de bouwopgave van sociale huurwoningen voor de regionale woningmarkt in het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’. En wat betekent het Rijswijkse besluit voor u ten aanzien van de te sluiten Regionale Prestatieafspraken? 

Antwoord 2
De regio Haaglanden heeft afgesproken te willen werken aan nieuwe woningmarktafspraken, waarbij afspraken worden gemaakt over voldoende sociale woningen. De nieuwe woningmarktafspraken vormen een verdieping op het convenant “Gaten dichten in Haaglanden”.  Om tot de nieuwe woningmarktafspraken te komen wordt onderzocht wat de gewenste regionale streefvoorraad tot 2030 is. Vervolgens zullen alle gemeenten inzichtelijk maken welke bijdrage zij individueel kunnen leveren aan de regionale doelen. Op 4 september heeft hierover een regionale informatiebijeenkomst voor raadsleden plaatsgevonden waar dit proces is toegelicht. Dit betekent niet dat de gemeenten gaan streven naar een gelijksoortige voorraad. Gemeenten hebben alle hun eigen historie en woondynamiek. Wel hebben de wethouders Wonen in een gezamenlijk brief aan Provincie Zuid-Holland aangegeven zich te zullen inspannen om de regionale verschillen op het gebied van de sociale voorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid te verkleinen. Uiteindelijk zullen de afzonderlijke gemeentelijke bijdragen samen tot de nieuwe woningmarktafspraken leiden, welke realistisch en haalbaar moeten zijn. Vooralsnog ziet het college dit proces met vertrouwen tegemoet. 

Vraag 3
Deelt uw college de opvatting van GBW dat de Westlandse corporaties in financieel opzicht niet in staat zijn al hun (investering)opgaven daadwerkelijk te kunnen realiseren en dat daarom voorrang gegeven moet worden aan het behouden van het woningbezit van Vestia voor de Westlandse sociale huurwoningmarkt boven de productie van nieuwe sociale huurwoningen. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Bij overname van het Vestia woningbezit staat het volkshuisvestelijk belang voorop. Daarom vinden wij het belangrijk dat de overnemende partij, na overname, nog voldoende liquide is om de kwaliteit van de voorraad te borgen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. In de prestatie afspraken wordt vastgelegd wat gerealiseerd kan worden. 

'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Calculator Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info