Oprichting Kredietunie Westland een feit

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/12/2015 14:07

Oprichting Kredietunie Westland een feit

Naaldwijk 03.12.2015 - Gisteren is de eerste stap gezet voor het oprichten van een kredietunie voor het MKB in het Westland; de oprichtingsakte van de Coöperatieve Kredietunie Westland U.A.

is om 14:00 uur ondertekend door  het oprichtingsbestuur: voorzitter Evert van Malkenhorst, secretaris Pieter Hoogerbrugge, penningmeester Aad Kester en algemeen bestuurslid Cees van Veldhoven.

Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet.  Bovengenoemd initiatief  wordt gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland- Delfland en Ondernemersklankbord. Ook Westland Partners Notarissen en Advocaten heeft dit initiatief gesteund door het kosteloos verzorgen van de akte van oprichting. Kredietunie Westland heeft zich aangesloten bij de landelijk opererende Vereniging van Kredietunies (VKN). De verwachting is dat Kredietunie Westland halverwege 2016 operationeel is.

Het initiatief tot oprichting van de Kredietunie Westland is ontstaan vanuit de problematiek rondom kredietverlening aan het MKB. Voor ondernemers in de regio Westland die tot € 250.000,- financiering zoeken, is kredietverlening via de reguliere banken niet altijd eenvoudig. Er worden serieuze problemen bij de financiering van het MKB verwacht, zodra de economie verder aantrekt. Kredietunie Westland helpt MKB ondernemers met kredietaanvragen tot maximaal  € 250.000,- per individueel geval. Dergelijke financieringen zullen veelal in combinatie met de reguliere banken plaatsvinden. De eerste stappen voor een goede samenwerking met deze partijen zijn gezet.  

Begeleiding voorwaarde tot toekenning

Om in aanmerking te komen voor een krediet kunt u als ondernemer of bedrijf lid worden van de kredietunie. U koopt één aandeel met een nominale waarde van €1.000,-. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt, omdat u te maken heeft met mensen die thuis zijn in uw branche. Begeleiding door een coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet. Als kredietnemer kiest u zelf een coach uit de kring van leden, die de voor u gewenste kennis of ervaring heeft.

Professionele coöperatieve spaar- en leenkas

Een kredietunie is een professionele coöperatieve spaar- en leenkas voor ondernemers, die eigendom is van, en bestuurd wordt door de leden. Zowel spaarders als leners zijn lid. De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur.  

Ieder lid heeft stemrecht, kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en heeft één stem. De uit te lenen gelden worden gefinancierd uit het spaargeld en de beleggingen van leden. Leden-aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in het eigen vermogen hebben bijgedragen.

Dat er behoefte is aan alternatieve toegang tot krediet voor MKB ondernemers is duidelijk. Afgelopen jaar zijn er veertien kredietunies opgericht, wat nu zorgt voor in totaal achttien kredietunies, verspreid over heel Nederland.

Bezoek www.kredietunieregiowestland.nl voor meer info. 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info