Collegevragen WV over invoering burgerpanel in Westland

Westland Verstandig

Collegevragen WV over invoering burgerpanel in Westland

Westland 04.04.2016 - Het College heeft (in maart meegedeeld dat zij burgerparticipatie wilt stimuleren en) een burgerpanel in gevoerd.

Op zich prima.

Op de site van de gemeente staat: “Burgers kunnen zich vooralsnog niet aanmelden voor het panel. De gemeente heeft eerder peilingen gehouden met daarin de vraag of mensen in zo’n panel willen, daar kwamen veel positieve reacties op. Deze mensen worden eerst benaderd. Als daarna blijkt dat er niet genoeg deelnemers zijn (bijvoorbeeld in een bepaald dorp) dan wordt een aanmeldingsprocedure gestart.”

Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Welke eerdere peilingen worden bedoeld? Als dat de eerdere peilingen in de gehouden enquete zijn, dan is de vraag of een ieder die enquete wel heeft kunnen invullen. Is het College bekend dat de enquete niet in te vullen was door mensen omdat de site niet goed werkte?

-        Voorts zou de enquete naamloos zijn, maar men moest wel codes invullen. Bewoners konden ook punten geven met betrekking tot beleidsgebieden van de gemeente Westland. Hoe is met die enquete omgegaan en was die nou wel of niet anoniem? Hoe kan als het anoniem was de gemeente mensen die de enquete hebben ingevuld blijkbaar voor het panel gebruiken? Is het zo dat degenen die vonden dat de gemeente Westland goed scoort op bepaalde gebieden voor het panel in aanmerking komen en kritische burgers niet? Met andere woorden, hoe heeft de selectie plaatsgevonden en hoe transparant is die selectie? Kan daar inzage in gegeven worden?

-        Uiteraard is het belangrijk dat burgerpanels worden ingevoerd en de participatie van de burgers van Westland dient verbeterd te worden. Procedures waarbij burgerpanels worden ingesteld moeten wel transparant, open, eerlijk en betrouwbaar zijn. In hoeverre is daar sprake van en is het College bereid om hier volledige opening van zaken te geven?

-        Waarom niet een open en transparante procedure inzake de aanmelding volgen? Waarom wordt het op deze wijze gedaan middels het invullen van een enquete?

-        Kan het College bevestigen en erkennen dat het invullen van de enquete veelvuldig niet goed werkte en terecht burgers zich daarover beklaagd hebben? In ieder geval na ontvangst van de brief kon geen enquete worden ingevuld. Juist of niet juist en erkent uw College dit? Hoeveel klachten zijn er bij de gemeente binnengekomen op dit punt?

-        In hoeverre is het goede initiatief om een burgerpanel in te voeren wel transparant, open, betrouwbaar en eerlijk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info